Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niclas Olausson
Text: Hans Appelskog

Metriaclima callainos
kobolt-zebra, bright blue-zebra, cobolt blue zebra


Släkte: Metriaclima
Art: callainos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Stauffer & Hert
År: 1992
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus callainos
Populärnamn: kobolt-zebra, bright blue-zebra, cobolt blue zebra
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Malawisjön Afrika. Nkhata Bay och efter den nordvästra kustremsan mellan Kande Island och Ngara. Lever i sten- och klippbiotop på ett vattendjup mellan 1-2 m ända ned till ca. 25 m. Vid Kande Island förekommer den även i övergångszonen mellan klipp - och sandbiotop. M. callainos finns i olika geografiska raser/färgvarianter: B-formen; både hanarna och honorna enhetligt ljusblå, s.k. "Bright Blue". W-formen; hanar och honor vitaktiga, s.k. "Cobolt". OB-formen; grå-blå färg med vitaktiga inslag, det förekommer även helt vitaktiga honor.

I sin naturliga miljö söker M. callainos sin föda genom att "kamma" igenom algtäcket efter näringsämnen bestående av mindre ryggradslösa djur och alger. Man kan ibland även se dem äta genom att stå i rak vinkel mot underlaget, dvs. på ett sätt som liknar M. zebras födosökande.

Föda

En viktig faktor är att inte överutfodra. De äter oftast så länge de erbjuds något, vilket lätt leder till problem på sikt. Lägg gärna in en eller annan fastedag, vuxna fiskar mår bara bra av att leta sin föda mera naturligt - genom att skrapa i sig av de alger som alltid förekommer i ett väl fungerande akvarium i balans.

Könsskillnad

Hanarna blir större och får mer utdragna och spetsigare rygg- och analfenor. Hanen har även fler och kraftigare färgade äggfläckar på analfenan. Storlek omkring 10-11 cm.

Akvariemiljö

Man håller denna art lämpligen tillsammans med andra typer av mbunas i ett akvarium med många gömställen i form av grottor. Dit kan jagade fiskar ta sin tillflykt undan uppvaktande hanar.

God vattenkvalitet genom en rejäl filtrering och cirkulation/syresättning är gynnsamma faktorer.

Vattentemperatur omkring 26 grader °C och ett pH omkring 8,2 rekommenderas.

Beteende & lek

Denna art lever tätt tillsammans i sin naturliga biotop. Hanarnas revir ligger nära varandra. Ett revir består oftast av en hålighet eller en mindre grotta dit hanen vill locka till sig lekvilliga honor för att para sig med dem. Hanarna är mycket aggressiva gentemot artlikar och hävdar territoriet med stor frenesi. Honorna drar runt i mindre eller större grupper i sitt sökande etter föda.

M. callainos leker på sedvanligt mbuna-manér och honan ruvar ägg och nykläckta yngel i ca 20 dygn. Dessa tar direkt efter frisimmandet smått foder t.ex. nykläckt Artemia eller finfördelad räkmix.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Albin Ekenberg

Hona

Foto: Peter Andersson

M_callainos03-Albin_Ekenberg.jpg

OB-hona

Foto: Albin Ekenberg

M_callainos02-Hane-Peter_Andersson.jpg

hane

Foto: Peter Andersson

mc_43.jpg

månadens Ciklid i Ciklidbladet

Foto: Bob Allen


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima callainos

Nkatha Bay


Foto: Mark Smith

Chewere


Foto: Ad Konings


Karonga


Foto: Ad Konings

Katale Island


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings
Magunga Reef


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Makonde


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings

Mphanga Rocks


Foto: Ad Konings

Nkanda


Foto: Ad Konings

Lumwino Reef


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings