Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann
Text: Roger Häggström

Metriaclima lombardoi
lombardoi, liliancinus.


Släkte: Metriaclima
Art: lombardoi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Burgess
År: 1977
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus lombardoi
Populärnamn: lombardoi, liliancinus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mbenji-ön
Utbredning: Förekommer vid Mbenji och Nkhomo Reef.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Endemisk i Malawisjön. Typlokalen är ön Mbenji i den sydvästra delen av sjön. Den förekommer också vid revet Nkhomo, nära Benga. Yngel hittas ibland i grunda vatten över kullerstensbotten. Vuxna djur befinner sig sällan på grundare vatten än 5 meter, ofta över relativt öppna och dyiga bottnar.

Föda

I akvarium äts det mesta som erbjuds. Foder med mycket vegetabilier krävs för att fisken skall trivas och få vackra färger.

Könsskillnad

Vuxna hanar är gula i färgen, medan honan är blå. Alltså tvärtemot vad som annars är vanligt bland mbunas. Äldre honor förlorar dock ofta sin vackra blå färg och blir istället svagt gyllenbeige. Samma färgändring mot hanens färg sker även hos Ps. minutus och M. auratus.

Hanar upp till 10 cm SL, honorna något mindre.

Beteende & lek

I naturen äter den lösa alger på stenar och plankton i öppet vatten.

Den tillhör de mera aggressiva mbuna-arterna. Hanarna är mycket intoleranta mot andra hanar av samma art och andra mbunas med en gul grundfärg. Väldigt stora och dominanta hanar kan utvecklas till riktiga mördare som systematiskt jagar och tar dör på konkurrerande hanar, oavsett art och färg. Yngre hanar brukar dock gå bra att hålla i ett mbuna sällskapsakvarium.

Den gräver gärna, se till att alla stenar är förankrade mot botten. De är munruvare på samma sätt som andra mbunas. Dvs. honan ruvar och hanen håller ett revir och försöker locka till sig honor. Fler honor till en hane bör hållas för att sprida hanens aggression mellan honorna. Leken sker vanligen i det fria på ett fast underlag, t.ex. en skifferplatta. Honan kan producera upp till 75 ägg, beroende på storlek och lekkondition. Äggen hålls i ca 21 dagar vid 30 C , något längre vid lägre temperaturer. Ynglen är 13 mm TL när de spottas ut och tar genast Artemia och söndersmulat torrfoder.

Genom att utfodra ofta och byta vatten regelbundet en gång i veckan, kan ynglen nå en längd av 2,5 cm efter fyra veckor. Hanarna börja anta den gula färgen vid ca 4 cm längd och är vanligtvis helt gula efter 8 månader vid 6 cm längd SL.

Allmänt

Har tidigare sålts under namnet "Ps. liliancinius". En av de vanligaste mbunas i handeln på grund av dess vackra färger och på grund av de vackra blå och abborrrandiga ynglen.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Mbenji islands

Hane Mbenji islands

Foto: Klaus & Anne Hermann

Mbenji islands

Hona Mbenji islands

Foto: Klaus & Anne Hermann

m_lombardoi_tony_englund.jpg

hane

Foto: Tony Englund

M_lombardoi-Mbenji02narbild-Ems-Vechte-Aquaristik.jpg

närbild hane

Foto: Klaus & Anne Hermann

m_lombardoi03-niels_christian_mohr.jpg

hona

Foto: Niels Christian Mohr


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima lombardoi

Mbenji islands


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Mark Smith

Foto: Klaus & Anne Hermann