Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Niels Christian Mohr
Text: Christoffer Lundholm

Metriaclima fainzilberi


Släkte: Metriaclima
Art: fainzilberi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Staeck
År: 1976
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus fainzilberi
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön i närheten av Makonde i Tanzania.
Utbredning: Förekommer på båda sidor om malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
cm & 250 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. M. fainzilberi förekommer på båda sidor om malawisjön, mellan Ikombe och Lumbaulo vid den nordöstra kusten. Mellan Selewa och Kakusa vid den nordvästra kusten. Den lever på mindre än 5 meters djup i klippbiotopen.

Föda

M. fainzilberi äter ibland plankton men oftast kammar och borstar den loss alger från biomattan.

Könsskillnad

Hanen är oftast ljusblå till vit med svarta ränder. Färgen ryggfenan varierar mellan populationerna och kan t ex vara ljusblå, vit, gul och svart samt en blandning av dessa. Honan är brunaktig. OB-honor är ovanliga men finns i de flesta polulationerna.

Akvariemiljö

Helst en mängd större stenar som bildar väldigt många grottor, så att det efterliknar deras naturliga miljö så mycket som möjligt.

Beteende & lek

Lekande hanar är revirhävande och riktar sina aggressioner mot andra hanar av samma art. Reviren brukar ligga 2-3 meter från varanda. Munruvande honor bildar inte några stim utan simmar ensamna i biotopen.

Allmänt

Ska man spara yngel så ska arten inte hållas med nära släktingar för att undvika korsningar.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

m_fainzilberi05-ob_hona-christoffer_lundholm.jpg

OB hona

Foto: Christoffer Lundholm


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima fainzilberi
Mara Rocks

Film av: Peter Barnes
Kirondo


Foto: Åke Unger
Mbowe Island

Film av: Peter Barnes