Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jonas Eriksson
Text: Björn Ander

Labeotropheus fuelleborni


Släkte: Labeotropheus
Art: fuelleborni
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ahl
År: 1927
Tidigare vetenskapligt namn: Labeotropheus curvirostris
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Langenburg (Lumbila).
Utbredning: L. fuelleborni förekommer runt hela Malawisjön i ett otal färgvarianter.

Temperatur
23-27°C
Volym
150 cm & 350 l
Längd
18 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten förekommer i hela sjön och föredrar den sedimentrika stenbiotopen. Populationer som lever i denna biotop är ofta isolerade, vilket är huvudorsaken till att ett stort antal geografiska färgvarianter av denna art har utvecklas. L. fuelleborni lever på grunt vatten vid platser med mycket vågor och syrerikt vatten. De går sällan djupare än sju meter.

Föda

L fuelleborni är en utpräglad algätare och betar alger på ett annorlunda sätt än t ex Pseudotropheus-arterna som betar vinkelrätt mot underlaget. Tack vare den karakteristiska “nosen” kan L. fuelleborni beta alger i ca 45 graders vinkel. I akvariet äter den allt som bjuds, men man bör ge den mycket grönt.

Könsskillnad

Även inom populationerna förekommer färgvarianter hos denna så kallade polykromatiska art. Förutom normalfärgade individer kan det finnas exemplar som är “Orange” (O) eller “Orange blotch” (OB). O-färgade fiskar saknar helt eller delvis fläckar, men har en annorlunda grundfärg. OB-färgade fiskar har vanligtvis samma grundfärg som O-varianten, men har dessutom många olikfärgade fläckar. “Marmelade cat” hanar är OB-färgade hanar som är speciellt vackra och sällsynta i sjön. Förutom skillnaden i färg mellan könen blir hanen alltid lite större.

Akvariemiljö

Akvariet bör vara minst 300 liter stort och inrett med ett par steniga partier. Har man mycket sten i akvariet tenderar fiskarna att bli mer aggressiva än om man har lite.

Beteende & lek

L fuelleborni är en ganska storvuxen “mbuna” som passar tillsammans med andra ciklider av samma kaliber. Den är inte supersnäll men heller inte jätteaggressiv, utan nånstans mittemellan. De maternala munruvare där honan sedan släpper ut de små i grunda stenbiotoper.

Allmänt

Arten liknar L. trewavasae mycket. Dessa bör inte hållas i samma akvarium, då risk för korsning finns. Denna art kräver god vattencirkulation och syresättning och är en av de malawiciklider som reagerar snabbast på nitritförgiftning. Detta troligen p.g.a. av sitt krav på syrerikt vatten..

Litteratur

Ahl, Ernst. 1927. "Einige neue Fische der Familie Cichlidae aus dem Nyassa-See. Sitzungsber". Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Fryer, Geoffrey. 1959. "The trophic interrelationships and ecology of some littoral communities of Lake Nyasa with special reference to the fishes, and a discussion of the evolution of a group of rock-frequenting Cichlidae". Proceedings of the Zoological Society of London. 132.

Fryer, Geoffrey. 1956. "A new species of Labeotropheus from Lake Nyasa, with a redescription of Labeotropheus fuelleborni Ahl, and some notes on the genus Labeotropheus". Revue de Zoologie et Botanique Africaines. v. 54 (3-4).

Konings, Ad. 2007. "Malawi cichlids in their natural habitat (4th edition)". Cichlid Press.

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde).

Trewavas, Ethelwynn. 1935. "A Synopsis of the Cichlid Fishes of Lake Nyasa". Annals and Magazine of Natural History. Series 10


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

l_fuelleborni_katale_christian_alfredsson.jpg

Marmelade Cat hane från Katale

Foto: Christian Alfredsson

l_fuelleborni05-mc-jonas_eriksson.jpg

Marmelade Cat hane

Foto: Jonas Eriksson

L_fulleborni-Katale05lek-Ems-Vechte-Aquaristik.jpg

Lek

Foto: Ems-Vechte-Aquaristik


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Labeotropheus fuelleborni

Otter Point


Foto: Michael Persson

Zimbawe Rock


Foto: Michael Persson

Namalanje Island

Hane
Foto: Patrik Hultqvist

Chinyamwezi Island

Hane
Foto: Patrik Hultqvist
Orange blotch hona
Foto: Patrik HultqvistMinos Reef

Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hane
Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann


Makanjila Point

Film av: The Lake Malawi Experience


Chinyankwazi Island

Hane
Foto: Tomas Eriksson
Orange blotch (OB) hona
Foto: Tomas Eriksson

Mbenji Islands

Hane
Foto: Roger Johansson
Hane
Foto: Roger Johansson
Orange blotch (OB) hona
Foto: Roger Johansson
Yngel
Foto: Roger Johansson
Hane
Foto: Roger Johansson


Tchalo Reef

Hane
Foto: Tomas Eriksson


Madimba Bay

Hanar som slåss Film av: Peter Barnes

Linganjala Reef

Film av: Peter Barnes