Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrick Ericksson
Text: Joakim Draktoft

Aulonocara kandeense
blå orkide-aulonocara.


Släkte: Aulonocara
Art: kandeense
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Tawil & Allgayer
År: 1987
Populärnamn: blå orkide-aulonocara.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Kandeön.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Aulonocara kandeense återfinns i övergångszonen mellan klippor och sandbotten på ett djup mellan 10 och 25 meter. Revirhävdande hanar uppehåller sig i närheten av klippor medan honor och unga hanar går i stora grupper (upp till 100 individer) över den öppna sandbottnen.

Föda

Arten söker naturligt sin föda i sanden genom att sila fram små ryggradslösa djur, men äter även en större mängd sniglar. Till sin hjälp har den tryckkänsliga porer som sitter på undersidan av huvudet. I akvariet fungerar med fördel räkmix som kan kompletteras med frysfoder och torrfoder.

Könsskillnad

Färgen på hanarna varierar en del mellan de olika fångstplatserna. Det förekommer hanar med en djup blå bottenfärg med ljust band i ryggfenan och kraftiga äggfläckar på analfenan. En av de snyggaste varianterna är näst intill helt svart med en kraftig vit bläs från huvudet upp mot ryggfenan där den övergår till ett vitt band i ryggfenan. Honor och ungdjur är silverfärgade med inslag av brunt. Hanar upp till 14 cm och honor ca. 10 cm.

Akvariemiljö

Ett akvarium behöver vara på minst 300 liter och vara inrett med finkornig sand, öppna ytor, plats över substrat samt rikligt med gömställen. Arten är lugn varför den bör kombineras med andra lugna arter.

Beteende & lek

Leken sker i grottor eller håligheter i anslutning till klipporna dit honor lockas. Resultatet är relativt stora kullar på upp till 100 yngel.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara kandeense