Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text: Roger Häggström

Copadichromis azureus


Släkte: Copadichromis
Art: azureus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Konings
År: 1990
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "nkatae"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Mbenjiön, Malawisjön.
Utbredning: Många ställen i Malawisjöns södra del.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Man finner denna ciklid kring Mbenji- och Maleriöarna, samt vid Nkhomo- och Eccles Reef. C. azureus lever till största delen över sand- botten i övergångszonen mellan klipp- och sandbiotopen. Honor och ej territoriella hanar bildar stim som rör sig mera ute på öppet vatten.

Föda

Allt förekommande foder äts utan problem, som omväxling är det bra att kunna erbjuda ett så naturnära foder som möjligt. Särskilt cyklops och nykläckt artemia äts med stor förtjusning.

Könsskillnad

En fullt utfärgad hane, strålar i sin praktfulla färgklädnad, honorna är silverfärgade med tre tydliga punkter längs kroppens sidolinje. Hanen blir betydligt större än honan.

Akvariemiljö

Det här är en utav de allra populäraste cikliderna från Malawisjön. Vacker, inte särskilt aggressiv och lagom i storlek gör att många håller denna färggranna art i sina akvarier. C. azureus är relativt lättlekt och ger stora kullar, ca 50 - 60 yngel är inte ovanligt. Vattentemp. 26 grader, och ett stadigt Ph - värde omkring 8,0.

Beteende & lek

Det här är en ciklid som ej är speciellt bunden till sten- eller klippbiotopen. Den lever mer i de öppna vattnen och söker sin föda ibland de stora mängder zooplankton som driver omkring i vattenmassorna. Att livnära sig på detta sätt ger föredelar gentemot de arter som är bundna till ett visst underlag och fodertyp i sin nisch. Zooplankton förekommer i väldiga mängder, och man behöver knappast kämpa om tillgången till sin föda.

Territoriella hanar förekommer under hela året, dessa försöker locka honorna till sina sandnästen, som är placerade i anslutning till en klippa. Själva leken sker mitt inne i detta näste, så skyddat som möjligt gentemot kombatanter och rovfiskar. Efter leken söker honorna en lugnare miljö antingen för sig själva eller sluter sig i mindre grupper.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Lennart Axelsson

Hona

Foto: Jonas Eriksson

Yngel

Foto: Jacek Jackiewicz

c_azureus05_tuggande_hona-stefan_larsson.jpg

tuggande hona

Foto: Stefan Larsson

C_azureus02-hane-Jonas_Eriksson.jpg

hane

Foto: Jonas Eriksson

mc_5.jpg

Foto: Roger Häggström


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Copadichromis azureus

Mbenji Islands


Foto: Stefan Larsson

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann