Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Bjarne Sætrang
Text: David Rejdemyhr

Nannacara anomala
Grön bågfenciklid, Goldeneye cichlid


Släkte: Nannacara
Art: anomala
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Regan
År: 1905
Populärnamn: Grön bågfenciklid, Goldeneye cichlid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Essequibofloden, Guyana.
Utbredning: Aruka floden i Guyana österut till nedre Marowijne floden i Surinam.

Temperatur
24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsaklingen stillastående vatten med mycket växter. I biotopen finner man även många förmultnande växtdelar såsom löv och grenar.

Föda

Äter små ryggradslösa djur som den finner i bottensedimentet. Äter även växtdelar och övrigt den finner. I akvarium är den anspråkslös och äter det mesta som sjunker såsom pellets och flingfoder. Mata gärna med levande mat eller frysfoder av och till.

Könsskillnad

Honan är markant mindre än hanen. Hanen har klarare färger och markeringar på gällocken samt längre anal- och bröstfenor. Honan antar en mörkare färg vid lek.

Akvariemiljö

Föredrar ett väl inrett akvarium med många växter och andra gömställen i form av rötter och stenar. Då den är grottlekande är det gynnsamt att förse den med en grotta av någon form.

Beteende & lek

Arten är substratruvare som föredrar en grotta som lekplats. I brist på det leker den även gärna på en slät del av en sten eller rot. Äggen, vilka kan vara upp till 300st, kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är frisimmande efter ytterligare 6-8 dagar. Vid yngelvård är honan väldigt aggressiv även mot hanen och det brukar gå bra att dra upp yngel även i ett akvarium med många arter.

Allmänt

Färgsättningen på arten varierar från lokalitet till lokalitet.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Per Eliasson

Hona

Foto: Per Eliasson

hona med yngel

Yngel hona med yngel

Foto: Karl Murgård

N_anomala04-Mats_Bryzell.jpg

hona med yngel

Foto: Mats Bryzell

Med yngel Film av: Mats Bryzell‎

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Nannacara anomala