Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rickard Håkansson
Text: Magnus Sehlin

Nandopsis tetracantha
Biajaca, Kubaciklid


Släkte: Nandopsis
Art: tetracantha
Grupp: Stora
Beskrivning: Valenciennes
År: 1831
Populärnamn: Biajaca, Kubaciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika

Temperatur
Volym
Längd
25 cm
pH

Naturlig biotop

Sjöar, floder och även flodmynningar och kustnära laguner med bräckvatten. Arten är endemisk för Kuba och finns uteslutande på denna karibiska ö.

Föda

Är i naturen så gott som köttätare, och lever där av småfisk, maskar, insekter och räkor m.m. I akvariet äter den dock det mesta den bjuds på även om fryst foder av olika slag är att föredra.

Könsskillnad

Hanarna är oftast betydligt större och kraftigare än honorna och får också med tiden en högre kroppsform och en mer markerad huvudknöl. Färg och teckning är tämligen likartad mellan könen, möjligen är honorna något mörkare i teckningen.

Akvariemiljö

Miljön i akvariet bör bestå av stenar och rötter med många grottor och gömställen. Bottensubstratet bör helst bestå av relativt finkornig sand. Man kan även inreda med några tåliga växter men dessa riskerar att ryckas upp under leken då fiskarna far fram i karet som veritabla grävskopor.

Beteende & lek

En storväxt, aggressiv och revirhävdande art. Detta gör sig ännu mer märkbart när fiskarna leker, vilket de kan göra flera gånger om året under förutsättning att de trivs. Fiskarnas färg mörknar och teckningen blir betydligt mer markant och kontrastrik när det är dags för lek. De leker relativt öppet och kan lägga upp till 500 ägg på en noga utvald sten eller rot. Äggen kläcks efter ca. 3 dagar varefter larverna vaktas med eftertryck av föräldrarna i en i förväg grävd grop. Ynglen blir frisimmande efter ytterligare 6-7 dagar men håller sig i början tätt intill föräldrarna.

Allmänt

En stor, tuff och robust ciklid som tar stor plats i akvariet. Övriga invånare bör väljas med omsorg och bör bestå av likaledes stora och oömma fiskar. Vill man ha den tillsammans med utpräglade rovfiskar, som t.ex. olika Parachromis-arter, bör dessa ges ett försprång storleksmässigt, annars kan de få mycket svårt att hävda sig mot denna aggressiva men mycket vackra fisk.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Magnus Sehlin

Hona

Foto: Niklas Lindqvist

Yngel

Foto: Mattias Ludvigsson

N_tetracanta05_hane_Rikard_Hakansson.jpg

hane

Foto: Rickard Håkansson

n_tetracantha_05-mikael-wiik.jpg

Lekpar

Foto: Mikael Wiik

n_tetracantha05-hona_med_yngel-roland_arnsmar.jpg

hona med yngel

Foto: Roland Arnsmar

Par vaktar ägg Film av: Mattias Ludvigsson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem