Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Albin Ekenberg
Text: Albin Ekenberg

Haplochromis sp. flameback


Släkte: Haplochromis
Art: sp. "flameback"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Utbredning: Norra delen av Viktoriasjön.

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Återfinns i områden mellan öppen sandbotten och klippor.

Föda

I naturen lever de främst av phytoplankton och kiselalger, men de äter även insekter och zooplankton.

Könsskillnad

Hanen blir större och mer färggrann.

Akvariemiljö

Gott om gömställen är att föredra för denna art eftersom hanarna gärna slåss med varandra. Lämpliga medinvånare är andra medelaggressiva ciklider med liknande krav på vattenvärden.

Beteende & lek

En något aggressiv ciklid som bör hållas i en grupp på minst runt tio individer för att sprida aggressioner.

Arten är munruvarare och hanen gör iordning en lekplats dit han lockar lekfärdiga honor. Efter leken ruvar honorna ynglen i cirka 17-19 dagar. Normal kullstorlek är runt 20-50 yngel.

Allmänt

Denna art hittades första gången 1989.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Dan Olsson

Hona

Foto: Albin Ekenberg


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Haplochromis sp. flameback