Nordiska ciklidsällskapet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Albin Ekenberg

Paralabidochromis chilotes
Viktoriatjockläpp


Släkte: Paralabidochromis
Art: chilotes
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1911
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis chilotes
Populärnamn: Viktoriatjockläpp
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Jinja, Ripon Falls
Utbredning: Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Den lever mest vid klippkuster med små och medelstora stenar. De förekommer mest där det inte stupar så brant. I enstaka fall hittas de även vid sandstränder.

Föda

I naturen lever de huvudsakligen på mygglarver. Även en del alger följer med eftersom de söker sin mat i bottenmaterialet. I akvarium accepteras de flesta foder.

Könsskillnad

Hanarna blir större, mer färggranna och har tydligare äggfläckar. Honorna förekommer också i sällsynta fall vid vissa populationer som WB (white blotch). I extremt sällsynta fall kan även hanar bli WB. Man känner även till ett fall med en OB-färgad (orange blotch) individ.

Akvariemiljö

Inred gärna med ett par stenar eftersom det är väldigt stenigt i deras naturliga biotop. De bör heller inte ha alltför stökiga medinvånare. P. chilotes har en förhållandevis stor mun och kan därför ta större fisk än de flesta andra viktoriaciklider.

Beteende & lek

Detta är en lugn art, dock ändrar de temperament runt leken, då hanarna kan slåss en hel del. P. chilotes behöver vara avsevärt mycket större än de flesta andra viktoriaciklider för att leka framgångsrikt. De leker vanligtvis uppe på en sten. Honar ruvar äggen i munnen ca 16-18 dagar och lämnar vanligtvis mellan 20-30 yngel.

Allmänt

De stora läpparna utvecklas först när fisken är ca 7 cm lång. Arten ses som sårbar i sin naturliga miljö UICN (2008)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Zue Island

Hane Zue Island

Foto: Kevin Bauman

grupp, Zue Island

Hona grupp, Zue Island

Foto: Kevin Bauman

P_ chilotes-Zue_Island02-2-Kevin_Bauman.jpg

hane, Zue Island

Foto: Kevin Bauman

P_ chilotes-Zue_Island05par-Kevin_Bauman.jpg

par, Zue Island

Foto: Kevin Bauman

P_chilotes02_Zue-Albin_Ekenberg.jpg

hane, Zue Island

Foto: Albin Ekenberg


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Paralabidochromis chilotes

Zue Island


Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman

Ruti Island


Foto:

Foto: Albin Ekenberg