Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Crenicichla proteus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Wisse Sluijters Text:

Crenicichla proteus
Proteus gddciklid


Släkte: Crenicichla
Art: proteus
Grupp: vriga
Beskrivning: Cope
År: 1872
Tidigare vetenskapligt namn: Crenicichla proteus arginis, Ro Ambyiacu, Crenicichla proteus argynnis, Ro Ambyiacu, Batrachops nemopterus, Crenicichla nijsseni, Aude Carlos Simao, Rio Branco.
Populärnamn: Proteus gddciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal:

Río Ambyiacu, Peru.


Utbredning:

Känd från Ecuador, Peru och Brasilien. I Ecuador förekommer den i Rio Napos och Rio Putumayos flodområden. I Peru sträcker sig utbredningen från Rio Ucayali till Rio Pebas. Populationer har också spelats in från Rio Purus i Brasilien.Temperatur
24-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
4,5-8,2

Naturlig biotop

Lever i tätt bevuxna grunda vattenområden där den jagar sina byten och leker. Kan finnas sparsamt i de mer strömmande delarna av floderna.

Föda

Lever i naturen på fiskägg, sniglar, mindre fiskar och räkdjur. Kan i vissa fall ta insekter från ytan. Brukar i akvarium ta de flesta foder som erbjuds, såsom pellets. Men mata gärna med levande foder eller fryst foder. Mysis, mygglarver och liknande är uppskattat.

Könsskillnad

Hanar är större och har tydligare markeringar på kroppen jämfört med honor.Honor har också svart markering i ryggfenan, ofta med omringat av svart färg. Honorna får en rosaaktig mage i samband med att hon är redo för lek.

Akvariemiljö

Inred gärna med sandsubstrat, denna art kommer sannolikt att gräva och ordna till inredningen så att den passar dess behov. Bygg gärna olika former av grottor med hjälp av stenar eller rötter. Crenicichla gömmer sig gärna bitvis och grottor ger dem möjlighet att känna sig trygga. Växter bör vara robusta och väl rotade.

Beteende & lek

Arten leker i grottor eller under en större rot eller sten. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen blir efter ytterligare cirka 5-6 dagar frisimmande varpå de försvaras av föräldrarna. Under ganska lång tid efter att de är frisimmande samlar honan in ynglen inför kvällen och "nattar" dem. Vid mycket matning med yngelfoder såsom artemia och bra vattenkvalitet växter de snabbt. De kan nå längd på 2-3 cm efter bara 5-6 veckor. Från denna storlek börjar de äta vanlig mat.

Allmänt

Ingår i saxatilis-gruppen.Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlemHela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Wisse Sluijters

Yngel Foto: Ernst van Genne

Fångstplatser


PebasRio AguaytiaRio MomnRio NapoRio OrosaRio PachiteaRio PurusRio PutumayoRio SolimesRio Ucayali

Odlingsformer