CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Kristoffer Skarström
Text: Ove Planstedt

Rocio octofasciata
Jack Dempsey


Släkte: Rocio
Art: octofasciata
Grupp: Stora
Beskrivning: Regan
År: 1903
Tidigare vetenskapligt namn: Archocentrus octofasciatus, Cichlasoma octofasciatum, Cichlasoma octofasciatus, Heros octofasciatus, Nandopsis octofasciata, Parapetenia octofasciata
Populärnamn: Jack Dempsey
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Utbredning: Södra Mexikos atlantkust, Belize, Guatemala och Honduras.

Temperatur
26-28°C
Volym
150 cm & 300 l
Längd
25 cm
pH
6,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i träskområden med varmt och grumligt vatten i växtrika områden med både sand och dybotten samt i långsamt flytande floder. Lika vanlig i både floder och sjöar. Geografisk utbredning är Södra Mexikos atlantkust, Belize, Guatemala och Honduras.

Föda

Denna ciklid livnär sig i naturen främst av insekter, kräftdjur, larver och småfisk. I akvarium bör den erbjudas en varierad kost i form av pellets, frystorkad tubifex, fryst artemia och frysta mygglarver. Levande foder i form av daggmaskar och larver, även ett vegetabiliskt tillskott i form av spenat och ärtor är uppskattat.

Könsskillnad

Det är inte helt lätt att se skillnad på hane och hona, hanen har i regel längre utdragen rygg och analfena än honan. Hanen har också en mörkröd söm på ryggfenan medan honan har en ljust röd söm. Honor har också ett antal ljusa fläckar på nedre delen av gälarna och i kanten av käken vilka hanarna saknar.

Akvariemiljö

Åtminstone 300 liters akvarium och större som är inrett med fin sand, stenar och rötter som bildar gömställen och revirgränser. Växtlighet i form av flytväxter. Till skillnad från andra centralamerikanska ciklider så vill den ha ett svagt surt pH 6.5-7 och temp 26-28 grader dGH 8-12. Med tanke på denna arts krav på vattenkvalite så skulle lämpligt sällskap mycket väl kunna vara lite tuffare sydamerikanska ciklider.

Beteende & lek

Archocentrus octofasciatum är en parbildande aggressiv och revirhävdande art som gräver mycket, särskilt vid lek. Den är könsmogen från ca 7-8 cm och har en väl utvecklad yngelvård. Äggen, som kan vara långt över 500 till antalet läggs på en i förväg putsad sten eller rot och vaktas intensivt av föräldrarna. Äggen kläcks efter 3-4 dygn, ynglen är fritt simmande efter cirka 8 dygn.

Allmänt

Populärnamnet "Jack Dempsey" har den fått på grund av sin tuffhet efter tungviktsboxaren med samma namn, i alla fall jämfört med sydamerikanska ciklider. Jämfört med andra centralamerikanska ciklider så är den inte tuffare än någon annan. På senare tid(2006) har det dykt upp en framodlad variant kallad “electric blue” Dempsey.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Alexander Ylipää

Hona

Foto: Peter Wallin

Yngelvård

Yngel Yngelvård

Foto: Rolf Lind

A_octofasciatum_par_patrik_.jpg

Par

Foto: Patrik Larsson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Rocio octofasciata

Rio Sarstoon


Foto: Bruce Vandeweghe

Foto: Bruce Vandeweghe

Odlingsformer för Rocio octofasciata

Electric blue

Känd som EBJD, Electric Blue Jack Dempsey

Odlingsform där man utgår från en EBJD hane och korsar med en vanlig hona, deras avkomma kommer nästan uteslutande att bli vanliga Jack Dempsey, men skillnaden är att ynglen bär på den "blå" genen. Formen blir inte lika stor som den vanliga ej heller är den lika aggressiv, det går bra att hålla denna med avsevärt lugnare fiskar än sina "naturliga syskon".

Det går i allmänhet inte att korsa två föräldrar som båda är EBJD då avkomman inte är livskraftig. Istället tar man en hona av den avkomman som bär den blå genen och korsar tillbaka med pappan, deras avkomma bli upp till 60% EBJD, och så fortsätter man. Info av "Joachim Bergengård"

EB - Electric blue Jack Dempsey
JD - Vanlig Jack dempsey
BG - Blå gen; Jack dempsey till synes vanlig men bärare av den blå genen.

Korsa EB med JD
Jack Dempsey (JD) Jack Dempsey (JD)
Electric Blue (EB) JD/EB JD/EB
Electric Blue (EB) JD/EB JD/EB
100% av avkomman ser ut som vanlig JD men är bärare av den blå genen (Kallad BG).

Korsa BG med EB
Jack Dempsey (JD) Jack Dempsey
Blue Gene (BG)
Electric Blue (EB) JD/EB BG/EB
Electric Blue (EB) JD/EB BG/EB
50% av avkomman blir EBJD.


Ungt par
Foto: Mats Bryzell
Hona
Foto: Joachim Bergengård
Handmatning av vuxen individ Film av: The Dave
Vuxna exemplar Film av: Paula P
Vuxen hane Film av: bluejackscanada

Gold


Foto: Leighton Lum