Bli medlem på Zoopet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mikael Karlsson
Text: David Rejdemyhr

Chalinochromis cyanophleps


Släkte: Chalinochromis
Art: cyanophleps
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Kullander, Karlsson, Karlsson & Norén
År: 2014
Tidigare vetenskapligt namn: Chalinochromis sp. "patricki", Chalinochromis sp. "blue vein"
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Namansi, Tanganyikasjön.
Utbredning: Från Mvuna Island ner till Kalala Island, Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,8-9,3

Naturlig biotop

Arten ockuperar steniga områden med stora stenar eller stenblock. Den ses sällan i öppet vatten, men kan hittas i de mörkare delarna av dess biotop, i mörka sprickor och grottor. Man ser den ofta tillsammans med andra fiskar som gillar mörka utrymmen såsom Paracyprichromis nigripinnis, Julidochromis regani och Neolamprologus furcifer.

Föda

Det finns inga studier som visar på maginnehåll, men tändernas utseende och placering antyder att de livnär sig på små kräftdjur och insekter.

Könsskillnad

Det är svårt att se skillnad mellan könen, men hanarna blir 10-15% större än honorna

Akvariemiljö

Lämpligt är att efterlikna deras naturliga biotop och inreda med klippor och skrevor där de kan gömma sig. Vildfångade exemplar kan vara både svåra att para ut i fångenskap och svåra att få i lek. Det kan också vara olämpligt att hålla dem tillsammans med andra mer glupska fiskar. Eftersom ”blue vein” är senfärdiga och väldigt försiktiga blir de alltid sist vid utfodringen och snuvas alltsomoftast på maten av andra fiskar.

Beteende & lek

Arten kan vara svårt att få att leka, men lak i akvarium har framgångsrikt lyckats då naturlig miljö med svag belysning och överhängande klippor finns tillgängliga i akvariet. Arten är substratlekare. Honan vaktar närområdet medan hannen vaktar det omkringliggande området. När väl ynglen är frisimmande vaktas de av båda föräldrarna. Yngel som kommer på villovägar samlas in av föräldrarna som plockar in dem i munnen och sedan spottar ut dem igen intill de andra ynglen.

Allmänt

Namnet cyanophleps kommer från ett grekiska adjektiv och betyder blue-ådrad, med syfte på den blå linje som syns under ögat.

Litteratur

Kullander, Sven & M. Karlsson, M. Karlsson, M. Norén. 2014. "Chalinochromis cyanophleps, a new species of cichlid fish (Teleostei: Cichlidae) from Lake Tanganyika". Zootaxa. v. 3790 (n. 3): pp. 425–438

Karlsson, Mikael & M. Karlsson. 2012. "Chalinochromis sp. "blue vein"". Ciklidbladet. v. 45(n. 2), pp. 15-22

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press

Tawil, Patrick. 2011. "Chalinochromis, the bridled Julidochromis". Cichlid News Magazine. v. 20(n. 1), pp. 12-19

Brichard, P. 1989 "Book of cichlids and all the other fishes of Lake Tanganyika". THF, New Jersey, USA.

Sturmbauer, C., W. Salzburger, N. Duftner, R. Schelly & S. Koblmüller 2010 "Evolutionary history of the Lake Tanganyika cichlid tribe Lamprologini" (Teleostei: Perciformes) derived from mitochondrial and nuclear DNA data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 57: 266-284


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Namansi

Hane Namansi

Foto: Mikael Karlsson

Par med yngel

Yngel Par med yngel

Foto: Mikael Karlsson

c_cyanophleps02-mikael_karlsson.jpg

Foto: Mikael Karlsson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chalinochromis cyanophleps

Kisi


Foto: Mikael Karlsson

Namansi

Hane
Foto: Mikael Karlsson
Hane
Foto: Poul Jacobsen
Nyfiken grupp vid vattenytan i damm
Foto: Mikael Karlsson
Blek som nyfångad, de återfår färg efter en tid.
Foto: Mikael Karlsson