Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Gymnogeophagus sp. blue neon - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Espen Kostamo Text:

Gymnogeophagus sp."blue neon"
Blue neon Gymnogephagus


Släkte: Gymnogeophagus
Art: sp. "blue neon"
Grupp: Jordtare
Beskrivning: Ej Beskriven
År: 2013
Populärnamn: Blue neon Gymnogephagus
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Valentines, Uruguay.

Temperatur
15-25°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer