Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Nicole Kriyonas
Text:

Apistogramma linkei
A98, A99


Släkte: Apistogramma
Art: linkei
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Koslowski
År: 1985
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "Gelbbrust", Apistogramma sp. "Yellow-breast"
Populärnamn: A98, A99
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Nordväst om staden Santa Cruz, Bolivia.
Utbredning: I Rio Mamoré och Rio Benis flodområden.

Temperatur
24-26°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
6,5-7Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma linkei