Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann
Text:

Metriaclima usisyae


Släkte: Metriaclima
Art: usisyae
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Li, Konings & Stauffer
År: 2016
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "elongatus usisya", Pseudotropheus sp. "elongatus usisya", Pseudotropheus elongatus "bee"
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Mara Rocks

Hane Mara Rocks

Foto: Klaus & Anne Hermann

Mara Rocks

Hona Mara Rocks

Foto: Klaus & Anne Hermann


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima usisyae

Mara Rocks

Hane & hona
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hane med yngel
Foto: Klaus & Anne Hermann
Hona & hane
Foto: Klaus & Anne Hermann
Film av: Peter Barnes