Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Nicole Kriyonas
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma hoignei
A116, A117, A118


Släkte: Apistogramma
Art: hoignei
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Meinken
År: 1965
Populärnamn: A116, A117, A118
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Río Portuguesa, biflod till Río Apuré, nära Santa Rosa, Guarico, Venezuela.
Utbredning: I Rio Portuguesa, Rio Aracua, och nedre Rio Caura flodområdena, och runt huvudfåran av nedre Orinoco till Barrancas.

Temperatur
22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7.5 cm
pH
6-7,6

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Nicole Kriyonas

Hona

Foto: Nicole Kriyonas

a_hoignei02-kaj_persson.jpg

Hane

Foto: Kaj Persson

a_hoignei02_nabil_bases.jpg

Hane

Foto: Nabil Bases

A_hoignei03hona-Nicole_Kriyonas.jpg

Hona med lekfärger

Foto: Nicole Kriyonas


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma hoignei


Río Tamé - A117

Río Tamé, Övre Río Arauca, Colombia

Foto: Ted Judy

Rio Portuguesa - Broad Black Caudal Stripes, A118

Río Portuguesa, Venezuela

Skicka in bild på Apistogramma hoignei , Rio Portuguesa

Rio Orinoco

Runt huvudfåran av nedre Orinoco till Barrancas

Skicka in bild på Apistogramma hoignei , Rio Orinoco

Rio Arauca

Eller möjligen ska det vara Rio Aracua, men någon sådan flod verkar inte finnas

Skicka in bild på Apistogramma hoignei , Rio AraucaRío Cusiana

Identifieringsinformation på de fiskar av arten som fångades i denna flod:
"Irregular predorsal scale pattern" och även den med "Uniserial or triserial predorsal scale pattern"
Urbano-Bonilla, A., Ballen, G.A., Herrera-R, G.A., Zamudio, J., Herrera-Collazos, E.E., DoNascimiento, C., Prada-Pedreros, S. & Maldonado-Ocampo, J.A. (2018), "Fishes of the Cusiana River (Meta River basin, Colombia), with an identification key to its species", ZooKeys 733: 65-97 (26 Jan 2018)


Skicka in bild på Apistogramma hoignei , Río Cusiana