CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Kaj Persson
Text: Viktor Rutgersson, Olof Blomqvist

Apistogramma borellii
Gul dvärgciklid, A101, A102, A103, A104, A105


Släkte: Apistogramma
Art: borellii
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Regan
År: 1906
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma reitzigi, Apistogramma aequipinnis, Heterogramma borellii, Heterogramma ritense, Heterogramma rondoni
Populärnamn: Gul dvärgciklid, A101, A102, A103, A104, A105
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Paraguay, Brasilien
Utbredning: Flodområdet Rio Paraguay och längs med nedre Rio Paraná i Argentina.

Temperatur
20-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7,8

Naturlig biotop

Apistogramma borellii trivs på mycket grunt vatten nära stränderna där den lever under ett skyddande växttäcke. I mycket kraftigt bevuxna områden kan man hitta fiskarna på upp till 50 cm djup. Exempel på vatten- och sumpväxter som växer i biotopen är Ludwigia inclinata, Cabomba warmingii, Eichhornia azurea och Eichhornia diversifolia. Exempel på fiskar som hittas i samma miljö är Apistogramma commbrae, Laetacara dorsiger, ungfiskar av Crenicichla lepidota, sorgmanteltetra- Gymnocorymbus ternetzi, serpaetetra- Hyphessobrycon callistus och Corydoras hastatus. Vattentemperaturen och pH värdet förändras mycket mellan högvatten- och lågvattenperioden. Under högvattenperioden är vattnet varmt med lågt pH och under lågvattenperioden kallt med neutralt pH. På grund av detta är temperatur och pH angivet med breda intervaller i basfaktarutan.

Föda

Apistogramma borellii är köttätare och livnär sig i naturen på små ryggradslösa djur. I akvarium rekommenderas levande föda, men den tar även frys- och torrfoder.

Könsskillnad

Hanen blir större och färgstarkare än honan. Honan har en gulaktig färg vilket är speciellt utpräglat vid lek. Hanen har också längre anal- och ryggfenor.

Akvariemiljö

Akvariet ska innehålla stenar, rötter och gärna löv och växter som skapar skydd och gömställen. Det bör finnas minst en grotta per hona. Bottensubstratet kan med fördel vara mörkt och ljuset ska vara svagt (t.ex. dämpat med hjälp av flytväxter) Akvariet behöver inte vara speciellt stort. Ett 60 cm långt akvarium kan rymma ett par. En trio kan rymmas i ett akvarium som är 80 cm långt. Cirkulationen i akvariet ska inte vara alltför stark.

Beteende & lek

Apistogramma borellii är revirhävdande vid lek men annars väldigt fredlig. Arten ska helst hållas med små och fredliga arter som t.ex. tetror och corydoras. Arten är relativt lättlekt. Den lägger vanligtvis sina ägg i taket på en grotta. Beroende på hur stor honan är läggs 50-90 ägg. Äggen kläcks efter 4-5 dagar och larverna blir, beroende på temperatur, frisimmande efter 9-11 dagar. Apistogramma borellii är haremruvare vilket innebär att hanen kan leka med flera honor samtidigt. Det är därför bra att ha minst två honor per hane.

Allmänt

Man känner till två olika färgvarianter av Apistogramma borellii. Yellowhead är en form där hanarna har gult huvud, lite gult på fenorna och blå kropp. Opal är en form där hanen är huvudsakligen blå med röda markeringar på huvudet. Det finns även en del framavlade varianter.

Litteratur

Regan, Charles Tate. 1906. "Revision of the South-American cichlid genera Retroculus, Geophagus, Heterogramma, and Biotoecus". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 7) v. 17: pp. 49-66

Ahl, Ernst. 1938. "Über einen neuen südamerikanischen Fisch der Familie Cichlidae". Zoologische Anzeiger. pp. 246-247

Britski, H. A. & de Silimon, K. Z. de Sz.& B. S. Lopes. 1999. "Peixes do Pantanal. Manual de identificaçao. Embrapa". Serviçao de Produçal -SPI, Brasía, DF, Peixes Pantanal. pp. 1-184

Haseman, John D.. 1911. "An annotated catalog of the cichlid fishes collected by the expedition of the Carnegie Museum to central South America, 1907-10". Annals of the Carnegie Museum. pp. 329-373

Kullander, Sven. 2003. "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America. pp. 605-654

Kullander, Sven. 1983. "Cichlid fishes from the La Plata basin. Part IV. Review of the Apistogramma species, with description of a new species (Teleostei, Cichlidae).". Zoologica Scripta. v. 11; n. 4; pp. 307-313

Miranda Ribeiro, A. de. 1918. "Historia Natural. Zoologia. Cichlidae". Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao Amazonas. pp. 1-18

Mitsch. 1938. "Aquarium". Berlin


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Kaj Persson

Hona

Foto: Erik Åhlander

Yngel

Foto: Erik Åhlander

A_borelli_opal-02hane-Enrico_Richter.jpg

Opal hanne, A105

Foto: Enrico Richter

A_borellii-05yellowheadhane2-ErikAhlander.JPG

Yellow-head hane

Foto: Erik Åhlander

A_borelli02-kaj_persson.jpg

Opal hanne

Foto: Kaj Persson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma borellii

Mato Grosso - A102

Utbredning: Mato Groso (Brasilien, Bolivia)

Skicka in bild på Apistogramma borellii , Mato Grosso

Rio Paraguay - A103

Utbredning: Mellersta-nedre Río Paraguay (Paraguay)
Opal, A105, hane
Foto: Kaj Persson
Opal, A105, hane
Foto: Enrico Richter
A101, Miranda, hane
Foto: Ricardo Britzker
A101, Miranda, hane
Foto: Ricardo Britzker
A101, Miranda, hona
Foto: Ricardo Britzker

Rio Uruguay - A104

Utbredning: Mellersta-nedre Rio Uruguai (Brasilien, Uruguay)

Foto: Stefan Bergmark

Foto: Stefan Bergmark

Foto: Stefan Bergmark

Rio Amonguijá

Par
Foto: Mateusz Balcerzak
Hane
Foto: Mateusz Balcerzak
Hane
Foto: Mateusz Balcerzak
Bråk mellan två hanar
Foto: Mateusz Balcerzak
Närbild hane
Foto: Mateusz Balcerzak
Hona
Foto: Mateusz Balcerzak
Yngel
Foto: Mateusz Balcerzak

Paraguay

Hane
Foto: Erik Paul
Hona
Foto: Erik Paul
Hona med yngel
Foto: Erik Paul
Hane
Foto: Erik Paul
Hane
Foto: Łukasz Brzeziński
Par
Foto: Łukasz Brzeziński
Par
Foto: Łukasz Brzeziński
Hona
Foto: Łukasz Brzeziński