Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pseudotropheus elegans - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magnus Cronqvist Text:

Pseudotropheus elegans
White tail, Ngara White tail


Släkte: Pseudotropheus
Art: elegans
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Populärnamn: White tail, Ngara White tail
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Deep Bay, Malawisjn
Utbredning: Malawisjn

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
7-8.5
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Ngara, White tail
Hane Ngara, White tail Foto: Peter Wallin

Fångstplatser


Chitande IslandNgara

Tidigare ansgs denna lokala variant tillhra arter, Pseudotropheus sp. "acei".

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Erik sterlund

Odlingsformer