Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mark Smith
Text: Hans Bergkvist

Protomelas dejunctus
Fire Blue


Släkte: Protomelas
Art: dejunctus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Stauffer
År: 1993
Populärnamn: Fire Blue
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Chinyamwezi Island, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer vid avlägsna öarna Chinyankwazi och Chinyamwezi. Lever på grunt vatten, på ett djup mellan 2-10 meter.

Föda

Ryggradslösa djur, plankton och alger på stenar.

Könsskillnad

Hanen har en metalickblå färg med rödaktiga fenor. Honan har ett typiskt protomelas mönster med ett vågrät band och några mörka fläckar. Hanen blir cirka 16cm och honan cirka 12cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium inrett med fin sandbotten med några grottor och stenar som kan fungera som gömställen.

Beteende & lek

Hanen har ett revir vid steniga partier.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Protomelas dejunctus