CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text: Johan Lundin & David Rejdemyhr

Altolamprologus sp. compressiceps shell
Sumbu


Släkte: Altolamprologus
Art: sp. "compressiceps shell"
Grupp: Snäckskalslekare
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Tidigare vetenskapligt namn: Altolamprologus sp. "sumbu"
Populärnamn: Sumbu
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Mest känd från Zambia där den upptäcktes, men finns troligtvis i större delar av sjön. Möjligen finns fler arter eller underarter av släktet.

Temperatur
23-26°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

A. sp. "compressiceps shell" lever i och vid snäckskalsbäddar intill klippområden i Tanganyikasjön. Den kan påträffas på djup upp till 30 meter. De lever tillsammans med A. compressiceps

Föda

Detta är en rovfisk som i naturen äter vattenlevande insekter och kräftdjur. De kan troligtvis även ta ett och annat fiskyngel. I akvarium fungerar en räkmix med fokus på räkor eller ett bra torrfoder/pellets bra.

Könsskillnad

Hanen är avsevärt större och kraftigare än honan, 9 mot 6 centimer som vuxna. Honans fenor är tydligt mer avrundande och de har en rundare kroppsform. Det går också att se skillnad på könsöppningen.

Akvariemiljö

Akvariet bör vara inrett med fin sand då de kan gräva lite. Grottor för deras säkerhet samt snäckor i lämplig storlek för lek. Den är liksom de andra arterna i släktet ganska blyg så inredningen bör erbjuda skydd mot medinvånarna som inte bör vara för tuffa och konkurera om samma områden i akvariet. Då arten liksom övriga i släktet har extra kraftiga fjäll har de ett effektivt skydd mot andra arters aggressioner.

Beteende & lek

Liksom sina större släktingar leker även "sumbu" i skrevor mellan stenar där endast honan ryms, saknas det kan de även leka i snäckor. Honan som är mindre får plats i snäckan och hanen befruktar äggen utifrån. Arten är känd för att vara svårt att få till lek och det finns en hel del rapporter om att det är lättare att få arten att leka i små akvarier (50 liter) med endast ett par som redan har bildat ett starkt band sinsemellan innan de flyttas till det mindre akvariet. Ynglen växer mycket långsamt, men är effektiv att gömma sig i skrevor mellan stenar och kan efter månader plötligt dyka upp några storlekar större. Det tar runt två år efter de kläckts innan de är lekmogna.

Allmänt

Detta är en trevlig ciklid som även den som har ett mindre akvarium kan hålla. Den har sina större släktingars tuffhet om än i mindre skala.

Litteratur

Konings, Ad. 1988. "Tanganyika Cichlids". Verduijn Cichlids, Holland

Koblmüller, Stephan & N. Duftner, K.M. Sefc, M. Aibara, M. Stipacek, M. Blanc, B. Egger, C. Sturmbauer. 2007. "Reticulate phylogeny of gastropod-shell-breeding cichlids from Lake Tanganyika – the result of repeated introgressive hybridization". BMC Evolutionary Biology.

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press

Takahashi, Tetsumi & K. Watanabe, H. Munehara, L. Rüber, M. Hori. 2009. "Evidence for divergent natural selection of a Lake Tanganyika cichlid inferred from repeated radiations in body size". Molecular ecology. v. 18


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Chimba

Hane Chimba

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Sumbu

Hona Sumbu

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

32 dagar gamla

Yngel 32 dagar gamla

Foto: Sumer Tiwari

a_compressiceps-sumbu_shell01-sumer_tiwari.jpg

Foto: Sumer Tiwari

a_compressiceps-sumbu_shell02narbild-sumer_tiwari.jpg

Närbild hane

Foto: Sumer Tiwari

a_compressiceps-sumbu_shell03-sumer_tiwari.jpg

Hona

Foto: Sumer Tiwari


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Altolamprologus sp. compressiceps shell

Cameron Bay

Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hona
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Yngel
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Yngel
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Cape Kachese


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Ung hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chimba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Sumbu

Hane
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Hane
Foto: Pia Johansson
Hona
Foto: Joakim Sternborn
Närbild hane
Foto: Pia Johansson
Hane
Foto: Jan Hommel
Hona
Foto: Pia Johansson