Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Johnny Dean
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma cinilabra
Apistogramma sp. "rote", Apistogramma sp. "roterpunkt", Apistogramma sp. "rotter", Apistogramma sp. "Schwarzbrust"


Släkte: Apistogramma
Art: cinilabra
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer U., Duponchelle F., Diaz A. V., Davilla C. G., Sirvas S. et al.
År: 2011
Populärnamn: Apistogramma sp. "rote", Apistogramma sp. "roterpunkt", Apistogramma sp. "rotter", Apistogramma sp. "Schwarzbrust"
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Liten sjö ca. 78 km söder om Iquitos, ~1 km väster om vägen mellan Iquitos och Nauta, Loreto, Peru
Utbredning: Mellan nedre Río Marañon och Río Itaya

Temperatur
26-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5,5 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Allmänt

http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz61-1/08_vertebrate_zoology_61-1_roemer.pdf


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Johnny Dean

Hona

Foto: Johnny Dean


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem