Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: 吳晉宏‎
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. cruzeiro
A191, Jurua Emerald, Goias Redtail


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "cruzeiro"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "goias redtail", Apistogramma sp. "juruá", Apistogramma sp. "juruá emerald"
Populärnamn: A191, Jurua Emerald, Goias Redtail
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Rio Juruá i Pernambuco, Brasilien

Temperatur
23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper, där vattnet är klart med en brun nyans av humusämnen. Flodbottnen är ofta täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ytterst få växter förekommer i biotopen. Vattnet är mjukt och surt.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är ganska svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir större än honan och får med tiden kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen får med tiden en blåskimrande analfena, ofta blå ton på gällocken och övre och nedre delen av stjärtfenan blir röd. Men som hos många Apistogramma kan färger variera över utbredningsområdet. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en svart prick på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Namngiven efter en stad som ligger i närheten av dess utbredningsområden, Cruzeiro do Sul. Arten ingår i:
* Apistogramma-trifasciata Lineage
* Apistogramma-trifasciata Sublineage
* Apistogramma-cacatuoides group

Litteratur

Koslowski, Ingo, 2002, "Die Buntbarsche Amerikas, Band 2 - Apistogramma & Co."

Koslowski, Ingo, 2005. "South American Dwarf Cichlids"

Römer, Uwe. 2006, Cichlid Atlas 2.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Steve Chester

Hona

Foto: Alexandre Jan

A_sp_cruzeiro_A191-02-2-Steve_Chester.jpg

hane visar upp sig

Foto: Steve Chester

A_sp_cruzeiro_A191-03-hona2-Steve_Chester.jpg

hona

Foto: Steve Chester

A_sp_cruzeiro_A191-03-hona-Steve_Chester.jpg

par

Foto: Steve Chester


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. cruzeiro

Rio Jurua - A191


Foto: Steve Chester

Foto: Leif Johansen

Foto: John van Amerongen
Hane
Foto: John van Amerongen