Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Carl Westholm
Text: Ola Svensson

Aequidens patricki


Släkte: Aequidens
Art: patricki
Grupp: Övriga
Beskrivning: Kullander
År: 1984
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Liten bäck från en uttorkande damm, biflod till Río Aguaytia, Coronel Portillo Provinsen, Peru.
Utbredning: Endast i Rio Aguaytía och Rio Pachitea, Peru.

Temperatur
24-29°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Föda

Äter fisk.

Könsskillnad

Det är mycket svårt att se någon skillnad på könen. Den undre fisken på bilden ovan är en hona och den övre en hane.

Beteende & lek

En aggressiv art som kan vara svår att få att para ut.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Alf Stalsberg

Hona

Foto: Alf Stalsberg

a_patricki05-hona_agg-alf_stalsberg.jpg

hona vaktandes ägg

Foto: Alf Stalsberg

grupp ungfiskar Film av: Challet Hérault

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem