Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mark Breeze
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. putzer
A162


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "putzer"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "cleaner", Apistogramma sp. "são gabriel lyretail", Apistogramma sp. "sao gabriel"
Populärnamn: A162
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Rio Negro bassängen nära staden São Gabriel i Brasilien

Temperatur
23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
3-6

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Ytterst få växter. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde. Römer et. al. fångade arten 1992 och 1994 och temperaturen var runt 30 grader i vattnet, pH 4,2 samt konduktiviteten 6 microSiemens/cm.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir större än honan och får med tiden kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen visar upp en kraftig ryggfena. Honorna uppvisar endast svaga svarta markeringar på bröstfenorna och är gulare generellt. Hanen, speciellt den dominanta, får röd-blå markeringar på hakan vilket honan saknar. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en svart prick på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Namngiven efter att Ingo Koslowski, som först beskrev dem, observerade deras beteende att putsa andra fiskar förmodligen för att äta parasiter i deras fjäll. Römer säger sig också observerat detta, men annars är det inget man kan förvänta sig att se i akvarium. Arten ingår i:
* Apistogramma--pertensis-Lineage
* Apistogramma-pertensis group
* Apistogramma-velifera complex


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

a_sp_putzer02-1-joongwon_lee.jpg

Hane

Foto: Joongwon Lee


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. putzer