Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Yohei Tsunoda
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. winkelfleck
A44, A45


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "winkelfleck"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "angle-spot", Apistogramma sp. "Carapintada", Apistogramma sp. "Tiger Stripes", Apistogramma sp. "Oroja"
Populärnamn: A44, A45
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Rio Orosa

Temperatur
24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen blir mörkare och färggrannare och får mer utdragna fenor än honorna som också blir något mindre. Hanen får vackra blå-orange markeringar fläck på kinden som blir mer framträdande hos äldre dominanta hannar.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar och har odlats i allt från pH 3,5 till 7,5. Dock är leken mer frekvent vid lägre pH-värden. I allmänhet trivs arten bäst med ett pH på 4,5–5,5. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En nyfiken och vacker ciklid som lugnt utforskar även det större akvariet till från hörn till hörn. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till skador, men arten är i allmänhet förhållandevis mild mot artfränder. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Känns igen på det karakteristiska laterala banden som är format som en serie vinklar.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

närbild

Hane närbild

Foto: Yohei Tsunoda

med yngel

Hona med yngel

Foto: Yohei Tsunoda

A_sp_winkelfleck-02hane-Kaj_Persson.jpg

Hane

Foto: Kaj Persson

A_winkelfleck-02hane-Enrico_Richter.jpg

Hane

Foto: Enrico Richter

a_sp_winkelfleck02-1-ted_judy.jpg

Hane

Foto: Ted Judy


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. winkelfleck

Rio Yavarí - Dark, Dunkel, A45, Angle-spot 2

Apistogramma sp. "Oroja"

Sidoflöden söder om Amazonasfloden mellan Rio Orosa och Río Yavarí, Peru


Skicka in bild på Apistogramma sp. winkelfleck, Rio Yavarí

Rio Marañón - Light, Hell, A44, Tiger-Stripes, Angle-spot 1

Apistogramma sp. "Carapintada", Apistogramma sp. "Tiger Stripes"

Nedre Rio Marañón, Nauta, Peru


Skicka in bild på Apistogramma sp. winkelfleck, Rio Marañón

Rio Orosa - Dark, Dunkel, A45, Angle-spot 2

Apistogramma sp. "oroja"

De södra bifloderna av Rio Amazonas, mellan Rio Orosa och Rio Yavari, Peru.


Foto: Mark Breeze

Rio Mayoruna - Dark, Dunkel, A45, Angle-spot 2

Apistogramma sp. "oroja"

De södra bifloderna av Rio Amazonas, mellan Rio Orosa och Rio Yavari, Peru.

Hane
Foto: Andrew Wood
Hane
Foto: Andrew Wood
Hona
Foto: Andrew Wood