Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Alexandre Jan
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma ortegai
A87, A88, A89, A90, A91, A92


Släkte: Apistogramma
Art: ortegai
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Britzke, Oliveira & Kullander
År: 2014
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "papagei", Apistogramma sp. "pebas", Apistogramma sp. "ampiyacu", Apistogramma sp. "dolly", Apistogramma sp. "big-foot", Apistogramma sp. "pebas purple", Apistogramma sp. "morado"
Populärnamn: A87, A88, A89, A90, A91, A92
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Liten biflod till floden Ampiyacu i östra Peru.
Utbredning: Río Ampiyacu, östra Peru.

Temperatur
24-29°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
8 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

Vattnen i vattendragen kring Pebas i Peru är klara och grunda långsamt flödande till nära stillastående biotoper. Flodbottnen är täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ett fåtal växter förekommer i vattenbiotopen. Vattnet är mjukt och surt. Omgivningen består av mycket vegetation som delvis hänge rut över vattnet och bildar på så vis skuggor.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är förhållandevis lätt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir avsevärt större än honan och får med tiden förlängda fenstrålar i anal- och bröstfenorna, så långa att de med tiden når änden av stjärtfenan. Hanen får avsevärt klarare färger med en blårött ansikte medan honorna inte är lika färgstarka. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydligt markerad svart fläck på sidan av kroppen som indikerar för ynglen var de kan söka skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under lek och de första veckorna efter ynglen är frisimmande är det lämpligt att hålla ungefär 26 grader Celsius i akvariet då det hos det flesta Apistogramma ger jämn fördelning mellan könen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Namngiven efter Professor Hernán Ortega Torres, iktyolog vid Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru. Detta för att hedra hans livslånga engagemang kring studier av fiskar i Peru. Holotypformen är tidigare känd som: Apistogramma sp. "papagei". Arten tillhör:
* Apistogramma-regani Lineage
* Apistogramma-regani group
* Apistogramma-eunotus complex
* Apistogramma-pebas subcomplex

Litteratur

Britzke, Ricardo & C. Oliveira & S.O. Kullander. 2014. "Apistogramma ortegai (Teleostei: Cichlidae), a new species of cichlid fish from the Ampyiacu River in the Peruvian Amazon basin". Zootaxa. v. 3869(n. 4).

Koslowski, Ingo. 2002. "Die Buntbarsche Amerikas – Band 2: Apistogramma & Co". Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Koslowski, Ingo. 2000. "Zwergbuntbarsche aus Peru; Neu und Selten importierte Apistogramma-Arten". Die Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift (DATZ). v. 53; (no.1)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: F. Ingemann Hansen

(papagei form = holotype form)

Hona (papagei form = holotype form)

Foto: Nicolas Blondeau

Yngel

Foto: Erik Paul

A_pantalone01-huvud-F_Ingemann_Hansen.JPG

par

Foto: F. Ingemann Hansen

A_sp_pebas-02hane-Enrico_Richter.jpg

Hane

Foto: Enrico Richter

a_ortegai03-erik_paul.jpg

Hona

Foto: Erik Paul


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma ortegai

Pebas - Morado, Purple, A89

Apistogramma sp. "pebas purple", Apistogramma sp. "morado"

Río Ampiyacu, Pebas, Peru

Hane
Foto: Kaj Persson
Hane
Foto: Kaj Persson
Yngel
Foto: Kaj Persson

Pebas - A87, Pebas, Dolly, Big-Foot

Apistogramma sp. "pebas", Apistogramma sp. "ampiyacu", Apistogramma sp. "dolly", Apistogramma sp. "big-foot"

Río Ampiyacu, Pebas, Peru

Hane
Foto: Leif Johansen
Hona
Foto: Leif Johansen

Pebas - Naronha, A88

Río Ampiyacu, Pebas, Peru


Skicka in bild på Apistogramma ortegai , Pebas

Pebas - A90, Pebas (med fläck på stjärtfenan)

Pebas med fläck på stjärtfenan

Río Ampiyacu, Pebas, Peru


Skicka in bild på Apistogramma ortegai , Pebas

Quebrada Paucaryacu - A91

Quebrada Paucaryacu, biflod till Rio Ampiyacu.

Tidigare känd som Apistogramma sp. "papagei" och flera andra namn; A. sp. "Algodon I"; A. sp. "Galaxis"; A.sp. "Algunas"; A. sp. "Nanay" (Römer); A. sp. "Papagallo"; A. sp. "Frank"; A. sp. "Larinus II"; A. sp. "Larrini" Utan fläck på stjärtfenan


Skicka in bild på Apistogramma ortegai , Quebrada Paucaryacu

Peru - Papagei, Tail-Spot, A92

Kring Pebas, Peru. Papagei med fläck på stjärtfenan

Skicka in bild på Apistogramma ortegai , Peru