Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Lisa Schwarze
Text:

Australoheros angiru
Jacutingaciklid


Släkte: Australoheros
Art: angiru
Grupp: Övriga
Beskrivning: Rican, Pialek, Almiron & Casciotta
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Cichlasoma sp. "iguaçu", Australoheros sp."jacutinga"
Populärnamn: Jacutingaciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Jacutinga vid utloppet till rio Uruguay, Brasilien.
Utbredning: Rio Iguacu och övre rio Uruguay, Brasilien och mitt i rio Uruguay, Argentina

Temperatur
20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7,5

Allmänt

Ingår i Cichlasoma facetum-gruppen.

Etymologi Ordet angirû från Guaraní betyder vän. Namnet baseras på att Australoheros angiru & A. kaaygua har varit ihopblandande som en art. Data visar dock på att det är två arter i en systergrupp flodområde, río Iguazú, dock ej sympatiskt, dvs tillsammans.

Litteratur

Říčan, Oldřich & L. Piálek, A. Almirón & J.E. Casciotta. 2011. "Two new species of Australoheros (Teleostei: Cichlidae), with notes on diversity of the genus and biogeography of the Río de la Plata basin". Zootaxa. (n. 2982), pp. 1-26

Staeck, Wolfgang. 2003. "Cichlasoma” facetum komplex: Ein rückblick auf die Anfänge der Aquaristik". Die Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift (DATZ). v. 2003(n. 9), pp. 60–65

Staeck, Wolfgang. 1998. "Ein neuer cichlide aus dem Cichlasoma facetum komplex". Deutsche Cichliden Gesellschaft- Informationen. (n. 29), pp. 81–85

Říčan, Oldřich & S. Kullander. 2008. "The Australoheros (Teleostei: Cichlidae) species of the Uruguay and Paraná River drainages". Zootaxa. 1724: pp. 1–51 (2008)

Říčan, Oldřich & S.O. Kullander. 2006. "Character- and tree-based delimition of species in the Cichlasoma facetum group (Teleostei, Cichlidae) with the description of a new genus". Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. v. 44(n. 2), pp. 1-173


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Johannes Kranemann

Hona

Foto: Johannes Kranemann

3cm stora

Yngel 3cm stora

Foto: Johannes Kranemann

a_angiru02med04-johannes_kranemann.jpg

Hane med yngel

Foto: Johannes Kranemann

a_angiru02-lisa_schwarze.jpg

Hane

Foto: Lisa Schwarze

a_angiru05par-lisa_schwarze.jpg

Par med yngel

Foto: Lisa Schwarze


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Australoheros angiru

Arroyo Soborbio


Foto: Ariel Puentes

Foto: Ariel Puentes