Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text: David Rejdemyhr

Metriaclima xanthos


Släkte: Metriaclima
Art: xanthos
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ciccotto, Konings & Stauffer
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Metriaclima sp. "lumbaulo"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid cobwe

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Den lever på 3-30 meters djup i övergångszonen mellan sten och sand.

Föda

I akvarium äts det mesta som erbjuds. Foder med mycket vegetabilier krävs för att fisken skall trivas och få vackra färger.

Könsskillnad

Färgskillnaden mellan könen är markant. Hanen är väldigt vacker i sin färggranna dress, medan honan är mera anspråkslös med sin enfärgade bruna färg.

Beteende & lek

I naturen gräver hanen ut en liten grop i sanden i närheten av stenar eller klippor. Dit försöker han locka lekmogna honor. Leken sker på vanligt mbuna-manér, efter leken simmar honan sin väg för att ta hand om avkomman själv. Ynglen är färdigutvecklade efter ungefär tre veckor. Arten är måttligt aggressiv och livnär sig i Malawisjön genom att skrapa på stenarnas algmattan efter något ätbart. Är det god tillgång på plankton tar de även det.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima xanthos

Lumbaulo


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings