Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anders Larsson
Text: Hans Appelskog

Benthochromis tricoti
giant featherfin


Släkte: Benthochromis
Art: tricoti
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1948
Tidigare vetenskapligt namn: Haplotaxodon tricoti
Populärnamn: giant featherfin
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Nära Karema
Utbredning: Tanganyikasjön, Afrika.

Temperatur
23-26°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
18 cm
pH
7,8-9

Allmänt

B. tricoti förekommer inte i handeln. Istället är det B. horii som sälj under fel namn.

Takahashi beskrev 2008 en ny Benthochromis med artepitetet horii. Den skiljer sig från de andra arterna i släktet genom att ha mindre ögon och längre nos. Ögats diameter är vanligen mindre än nosens längd medan den hos B. tricoti och B. melanoides är större eller lika stor. De har dessutom trettio till trettien fenstrålar i ryggfenan medan B. tricoti och B. melanoides har tjugoåtta och tjugonio. Stora hanar skiljer sig också i färgen och har långa bukfenor, mer än trettio procent av fiskens standardlängd, det vill säga kroppslängden fram till där stjärtfenan börjar. B. horii är arten som säljs som B. tricoti i handeln och som finns på bild i Ciklidboken.

Takahashi T (2008) Description of a new cichlid fish species of the genus Benthochromis (Perciformes: Cichlidae) from Lake Tanganyika. J Fish Biol 72:603-613


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Anders Larsson

Hona

Foto: Anders Larsson

ungdjur 10 cm

Yngel ungdjur 10 cm

Foto: Anders Larsson

B_tricoti05-Narbild-Anders_Larsson.jpg

närbild hona

Foto: Anders Larsson

B_tricoti05-Narbild2-Anders_Larsson.jpg

närbild hane

Foto: Anders Larsson

B_tricoti_Kantalamba05-narbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild, Kantalamba

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Benthochromis tricoti


Kipili


Foto: Patrick Tawil

Foto: Patrick Tawil

Foto: Patrick Tawil

Kasanga


Foto: Patrick Tawil

Foto: Patrick Tawil