CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Robin Hedström
Text: Hans Appelskog

Chalinochromis brichardi


Släkte: Chalinochromis
Art: brichardi
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Poll
År: 1974
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Finns runt hela Tanganyikasjön, dock inte speciellt talrikt förekommande någonstans.

Temperatur
23-26°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
16 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Denna art lever i den övre sedimentrika klippbiotopen.

Könsskillnad

Hanen något större och får oftast med åren ett högre pannparti än honan.

Beteende & lek

En relativt aggressiv ciklid som bäst hålles i en mindre grupp som får para ut sig vid könsmognad. Ett par som fungerar tillsammans söker upp en klippskreva eller hålighet där äggen läggs. Honan passar de okläckta äggen, medan hanen håller reviret fritt från eventuella romrövare. I naturen överger föräldrarna ynglen vid en storlek av 2,5 cm och paret håller inte ihop längre. Under akvarieförhållanden fortsätter dock paret med nya kullar efter det att de övergett den förra. Man bör skilja ynglen från föräldrarna för att vara säker på att de vuxna fiskarna inte ska jaga ihjäl dem. De växande ynglen matas med Artemia och annat lämpligt foder som fryst Cyklops, finfördelad pellets m.m.

Allmänt

En intressant ciklid som finns i ett antal geografiska varianter, där den numera mycket sällsynta Zambia - varianten i mångas ögon är den allra vackraste. I naturen livnär sig C. brichardi av mindre snäckor, vars skal krossas mellan fiskens läppar. I ett akvarium lär den sig att uppskatta alla typer av foder utan något problem. Lämpligt vatten är medelhårt till hårt och har ett pH - värde omkring 8,0. Vattentemperatur 26 grader C.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Hona

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

C_brichardi02-hane-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

hane

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

c_brichardi-05grupp_ungdjur-Peter_Andersson.jpg

Grupp med ungdjur

Foto: Peter Andersson

C_brichardi05-hanenarbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

hane i närbild

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chalinochromis brichardi