Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text: Hans Appelskog

Cyathopharynx furcifer
Furcifer, Featherfin cichlid


Släkte: Cyathopharynx
Art: furcifer
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Boulenger
År: 1898
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia furcifer, Paratilapia furcifera, Tilapia grandoculis
Populärnamn: Furcifer, Featherfin cichlid
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kinyamkolo (Mpulungu) i Zambia.
Utbredning: Finns i hela Tanganyikasjön, Afrika.

Temperatur
23-26°C
Volym
200 cm & 700 l
Längd
22 cm
pH
7,8-9,3

Naturlig biotop

Lever i den grundare övergångszonen mellan sten och sandbiotop. C. furcifer förekommer runt hela sjön i ett antal geografiska varianter. Vid Ruziba i norr har kroppen ett blågrönt färgspektra och gul analfena; vid Cape Kabogo har kroppen ett ljusgrönt skimmer utan gula inslag på fenorna; vid Nkamba Bay i söder är kroppen blåfärgad och huvudet gulaktigt; vid Ndole Bay finns en helsvart variant.

Föda

Man bör mata med ett foder som påminner om deras naturliga huvudföda; kiselalger med ett stort innehåll av fibrer. Tarmen hos C. furcifer är 3 gånger längre än fisken och deras naturliga foder passerar genom tarmsystemet mycket snabbt; Varning för överutfodring med kraftigt foder.

Könsskillnad

Äldre fullt utfärgade hanar får en mycket vacker färgdräkt med långa utdragna fenor, speciellt bukfenorna med lysande signalfärger längst ut i topparna. Honorna är silverfärgade.

Akvariemiljö

Man håller denna ciklid i stora akvarier med gott om plats, där revirhävdande hanar kan bygga sina nästen utan att de jagar/stressar övriga fiskar alltför mycket. God vattencirkulation och en rejäl syresättning ökar fiskarnas trivsel.

Beteende & lek

C. furcifer hanarna uppehåller sig över den sandigare delen av biotopen. Där bygger de ett ganska stort bo i form av sandkratrar dit de försöker locka till sig lekvilliga honor. Honorna rör sig mera kring de steniga klippområdena, där de drar runt i större stim i sitt sökande efter föda. Äggen avges mitt i hanens revir och befruktas samtidigt som honan plockar upp romkornen. Blir paret stört under leken avbryts den och honan kan komma att återuppta den igen med en annan dominant hane vid ett nytt bo i närheten. Flera hanar kan alltså bidra med könsprodukter till en och samma yngelkull. Honorna ruvar äggen i ca. 20 dygn och de små släpps oftast ut på grundare vatten tillsammans med yngel från andra honor.

Allmänt

Vildfångade fiskar förlorar oftast sina vackra färger under transport och invänjning till våra akvarier. Odlade exemplar brukar däremot färga ut ganska tidigt och bibehåller sina vackra färger mer eller mindre hela tiden.

Etymologi
furca = gaffel (Latin) + fero = att bära (Latin), med referens till den delade stjärtfenan.

Litteratur

Boulenger, George Albert. 1898. "Report on the fishes recently obtained by Mr. J. E. S. Moore in Lake Tanganyika". Proceedings of the Zoological Society of London. vol. 3: pp. 494-497

Boulenger, George Albert. 1915. "Catalogue of the fresh-water fishes of Africa in the British Museum (Natural History)". Trustees of the British Museum (Natural History), London. vol. III; i-xii + 1-526

Maréchal, Chantal & M. Poll. 1991. "Cyathopharynx". Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). v. 4(n. 4), pp. 64-65

Regan, Charles Tate. 1920. "A new cichlid fish of the genus Limnochromis from Lake Tanganyika". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 9) p. 152


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Lek i Akvarium Film av: Krystian
I Akvarium Film av: africancichlids2010

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cyathopharynx furcifer

Kasanga


Foto: Michael Persson

Linangu


Foto:

Ruziba


Foto: Jonas Eriksson

Foto: Jonas Eriksson
Film av: xenotrophe


Isanga

Hane
Foto: David Lundvall


Cape Kachese


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Magara

Hane
Foto: Evgeniy Nesterov
Hane
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Evgeniy Nesterov
Hane
Foto: Evgeniy Nesterov
Hane
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Milan Brenda

Kalambo

Lek vid Kalambo, Tanganyikasjön Film av: Adrian Indermaur
Film av: eretmodus2008

Kigoma

Hane
Foto: Hans van Heusden
Hane
Foto: Hans van Heusden
Hane
Foto: Hans van Heusden
Hane
Foto: Hans van Heusden
Hane
Foto: Hans van Heusden
Hane
Foto: Hans van Heusden

Mbete

Hane
Foto: Evgeniy Nesterov

Resha

Hane
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Milan Brenda
Hane
Foto: Milan Brenda