Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Chindongo longior


Släkte: Chindongo
Art: longior
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Seegers
År: 1996
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus longior
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Mbamba Bay, Malawisjön
Utbredning: Finns längs stora delar av Tanzanias kust i Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chindongo longior
Ngkuyo Island


Foto: Ad Konings