Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Martin Genner
Text:

Diplotaxodon macrops


Släkte: Diplotaxodon
Art: macrops
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Turner & Stauffer
År: 1998
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Utanför Monkey Bay på 100 meters djup.
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Diplotaxodon macrops


Ngulube


Foto: