Bli medlem på Zoopet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Richard Håkansson
Text: Rickard Håkansson

Herichthys deppii


Släkte: Herichthys
Art: deppii
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Tidigare vetenskapligt namn: Heros montezuma, Cichlasoma deppii, Heros deppii, Cichlasoma geddesi
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Mexico
Utbredning: Mexico

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
20 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Lever i huvudsak över steniga flodbottnar.

Könsskillnad

Hanarna är högre än honorna. Honorna har dessutom en diffus svart fläck på ryggfenan.

Akvariemiljö

Trivs bäst i lite hårdare vatten så en inredning med stenar i olika storlekar passar bäst. Se dock till att ha mycket öppna ytor då den arten tycker om att röra på sig. Ett akvarium bör då vara minst 2 m långt.

Beteende & lek

Inte alls lika aggressiv som den vanligare texascikliden. Går att ha i grupp. Väldigt rörlig och vill gärna röra sig över stora ytor. När den leker, vilket inte är så svårt att få den till, tar den ett förhållandevis litet revir.

Allmänt

Känslig som liten men när den blivit vuxen mer hårdför. Hålls den i hårt, lätt saltat vatten så är den mer tålig. Se också till så att syretillgången är god.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

närbild

Hane närbild

Foto: Richard Håkansson

Hona

Foto: Richard Håkansson

Yngel

Foto: Robin Hansson

H_Deppi05narbild-Rickard_Hakansson.jpg

närbild

Foto: Richard Håkansson

Herichthys deppii Robin Hansson.jpg

Foto: Robin Hansson

H_deppii_Rio_misantla05-Lek-Lee_Nuttall.jpg

lek Rio Misantla

Foto: Lee Nuttall

med yngel, Rio Misantla Film av: Lee Nuttall

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Herichthys deppii

Rio Misantla


Foto: Lee Nuttall