Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Joakim Draktoft
Text: Hans Appelskog

Neolamprologus cylindricus


Släkte: Neolamprologus
Art: cylindricus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Seegers & Staeck
År: 1986
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus cylindricus, Neolamprologus sp.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Förekommer i den sydöstliga delen av Tanganyikasjön i gränsområdet mellan Tanzania och Zambia.

Temperatur
23-26°C
Volym
100 cm & 160 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Arten lever i den sedimentrika klippbiotopen.

Könsskillnad

Hanen är den större och kan i akvarium bli uppemot tolv cm.

Beteende & lek

n ciklid som lever bland stenar och klippor på djupare vatten. Här livnär de sig på att söka efter insektslarver och småfisk. N. cylindricus är en substratlekare som kan lägga upp till 150 ägg i en lek. Allra helst vill paret avge rommen på ett skyddat ställe vid någon grotta eller lippskreva. Honan bevakar ägg och yngel, hanen deltar ibland i försvaret av det yttre reviret. Det kan vara svårt att få ett fungerande par beroende på att framförallt hanen kan var ganska aggressiv. Bäst är att låta fiskarna finna en lämplig partner bland ett antal könsmogna individer. Äggen kläcks efter 72 timmar, efter ytterligare 8-10 dagar är ynglen frisimmande och matas med nykläckt Artemia. Ynglen sprider ut sig i akvariet efter några dagar, föräldrarna försöker inte hålla ihop dem i en svärm.

Allmänt

Man kan antingen hålla och odla denna art i ett specialakvarium på ca hundra liter, vilket kan leda till att hanen stressar ihjäl honan. Eller också, vilket är att föredra, kan fisken hållas i ett större sällskapsakvarium med en längd av 1-1,5 m tillsammans med andra ciklider. Detta stärker paret i deras yngelvård och hanen blir mindre benägen att ge sig på honan. I övrigt är detta en problemfri fisk som är lätt att hålla i ett akvarium. Omväxlande utfodring och ett stabilt och rent vatten med ett pH omkring 8,0 gör att denna art kommer till sin rätt.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jeff Dubosc

Chituta

Hona Chituta

Foto:

N_cylindricus_Gombe02-1-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

hane, Gombi

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

mc_16.jpg

månadens ciklid i Ciklidbladet

Foto: Jan-Erik Larsson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neolamprologus cylindricus

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Gombi


Foto:

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek