CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jan Fioole
Text: Kjell Fohrman & David Rejdemyhr

Trichromis salvini
Salvini-ciklid, Yellowbelly cichlid, Guapote tricolor, Mojarra Pico de Gallo, Contchoi,


Släkte: Trichromis
Art: salvini
Grupp: Stora
Beskrivning: Günter
År: 1862
Tidigare vetenskapligt namn: Cichlasoma salvini, Astronotus salvini, Heros triagramma, Cichlasoma mojarra, Parapetenia salvini, Cichlasoma tenue, Nandopsis salvini, Heros salvini
Populärnamn: Salvini-ciklid, Yellowbelly cichlid, Guapote tricolor, Mojarra Pico de Gallo, Contchoi,
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: Río de Santa Isabel & Lago Petén, Guatemala.
Utbredning: Södra Mexiko, Guatemala och Honduras.

Temperatur
24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
20 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Arten finns i floder och laguner ofta i områdenmed mycket djungel. Därmed är bottenofta täckt av multnande löv ovh sikten är medelbra. Stenar och grova grenar utgör en del av desss habitat. Under torrperioder ökar sikten väsentligt. I områden med mycket dålig sikt återfinns också de mest färgrika varianterna av arten, exempelvis sjöar i regionen Tabasco och nedre Grijalvabäckenet.

Föda

Allätare och köttätare (fiskar). I sin naturliga miljö lever T. salvini av större ryggradslösa djur och små fiskar. Äter i akvarium allt standardfoder, men bör ges levande och fryst foder.

Könsskillnad

Det är relativt stor skillnad mellan könen, då hanarna har mer utdragna fenor och intensivare färger. Honan saknar nästan helt den blåa tonen och hon har också en fläck mitt på ryggfenan samt en mörk fläck på den undre gällockskanten. Hanen blir också större.

Akvariemiljö

I akvariet skall det finnas många gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt sand eller fint grus som bottenmaterial. Det går också bra att ha tåliga växter med kraftiga rötter i akvariet. Det bästa sättet att få fram ett harmoniskt par är att låta 5-10 yngel växa upp tillsammans i ett akvarium. När väl ett par bildats plockar man bort de övriga. Ett parförhållande håller ofta livet ut.

Beteende & lek

Salvini-cikliden är en parbildande substratruvare som oftast leker relativt öppet på en sten som de putsat i förväg. Båda föräldrarna bevakar och skyddar ynglen (upp till ca 500 per lek) mycket intensivt. Den är starkt revirhävdande och aggressiv och kan bara hållas tillsammans med andra stora ciklider eller malar som är minst lika stora, eftersom den äter mindre fiskar. Den gräver dock inte och rör inte heller växterna.

Allmänt

Arten har fått sitt namn efter utforskaren, författaren och redaktören Osbert Salvin (1835-1898) som var medlem i London Zoological Society.

Litteratur

Günther, Albert C. L. G. 1862. "Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Acanthopterygii, Pharyngognathi and Anacanthini in the collection of the British Museum". Catalogue of the fishes in the British Museum London. Vol 4; i-xxi

Říčan, Oldřich & L. Piálek, K. Dragová & J. Novák. 2016. "Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification". Vertebrate Zoology. v. 66(n. 1),


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

liplock, Rio Chacamax hannar

Hane liplock, Rio Chacamax hannar

Foto: Rickard Håkansson

Hona

Foto: Johan Lindgren

Yngel

Foto: Robin Hansson

c_salvini_rio_chacamax05-par-rickard_hakansson.jpg

par från Rio Chacamax

Foto: Rickard Håkansson

c_salvini_huvud-richard-hakansson.jpg

Foto: Richard Håkansson

c_salvini_michael_persson.jpg

hona

Foto: Michael Persson

par Film av: Mariusz Roguski

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Trichromis salvini

Rio Chacamax

Par
Foto: Richard Håkansson
Hane
Foto: Jan Fioole
Hona
Foto: Richard Håkansson
Yngel
Foto: Robin Hansson
Par
Foto: Jan Fioole
Gäspande hane
Foto: Jan Fioole
Närbild hane
Foto: Jan Fioole
Hona
Foto: Jan Fioole
Hona
Foto: Jan Fioole

Laguna Bacalar


Foto: Bruce Vandeweghe

Lago des la Illusiones

Par
Foto: Lee Nutall
Hane
Foto: Lee Nutall
Hona
Foto: Lee Nutall
Hona
Foto: Lee Nutall

Rio Almoloya

Par
Foto: Jan Fioole
Hane
Foto: Jan Fioole
Hona med yngel
Foto: Jan Fioole
Par
Foto: Jan Fioole

Río Bascán

Par
Foto: Bruce Vandeweghe
Hane
Foto: Bruce Vandeweghe
Hane
Foto: Bruce Vandeweghe
Par
Foto: Bruce Vandeweghe
Hane
Foto: Bruce Vandeweghe

Rio Candelaria

Par
Foto: Jan Fioole
Hane
Foto: Bruce Vandeweghe
Hane
Foto: Bruce Vandeweghe
Hona
Foto: Jan Fioole

Rio Grijalva

Par
Foto: David O'Hare
Hane
Foto: David O'Hare
Hane
Foto: David O'Hare
Hona
Foto: Ray Quennelle
Hona
Foto: David O'Hare
Hona
Foto: David O'Hare
Hona
Foto: Ray Quennelle

Rio Tulijá

Hane
Foto: Jan Fioole

Rio Aqua Dulce


Foto: Jan Fioole