Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg

Haplochromis sp. broken bar


Släkte: Haplochromis
Art: sp. "broken bar"
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cf. parapius, Enterochromis cf. parapius
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Utbredning: Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Återfinns på djupt vatten troligen över lerbottnar.

Föda

Okänt vad artens naturliga föda består av. I akvarium accepteras de flesta foder, dock bör de få någon typ av färgfoder för att visa upp sina bästa färger.

Könsskillnad

Hanen är på typiskt sätt för viktoriaciklider färggrannare än honan.

Akvariemiljö

En lugnare miljö med en del simyta och några gömställen i form av stenar eller växter är att föredra för denna ciklid.

Beteende & lek

En lugnare viktoriaciklid, trots detta visar hanarna upp sig för varandra och honorna med uppspända fenor och mycket "flaxande".

Leken sker på botten och honan munruvar cirka 15-17 dagar, och lämnar vanligtvis mellan 20-30 yngel. Arten är mycket produktiv.

Allmänt

Akvariepopulation härstammar från Leidens universitet, och infångades 2003. De individer som fångades, fångades på djupt vatten. Detta ledde till att simblåsan sprängdes på de vuxna djuren eftersom de togs upp till ytan för snabbt och de dog. Ynglen från några få munruvande honorna överlevde däremot och hela akvariepopultionen härstammar från dessa yngel.

Arten är troligtvis synonym med Haplochromis parapius, vilket för närvarande (2008) kontrolleras vid Leidens universitet.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

H_broken_bar02-Josefin_Borglin.jpg

hane

Foto: Josefin Borglin

H_broken_bar021-Josefin_Borglin.jpg

hane

Foto: Josefin Borglin

Film av: Kim Pedersen

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Haplochromis sp. broken bar

Mwanza gulf


Foto: Josefin Borglin

Foto: Josefin Borglin

Foto: Albin Ekenberg