Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Haplochromis sp. broken bar - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrick Eriksson Text: Albin Ekenberg

Haplochromis sp."broken bar"


Släkte: Haplochromis
Art: sp. "broken bar"
Grupp: Viktoriasjn och stafrika
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cf. parapius, Enterochromis cf. parapius
Geografiskt område: Viktoriasjn och stafrika
Utbredning: Viktoriasjn

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

terfinns p djupt vatten troligen ver lerbottnar.

Föda

Oknt vad artens naturliga fda bestr av. I akvarium accepteras de flesta foder, dock br de f ngon typ av frgfoder fr att visa upp sina bsta frger.

Könsskillnad

Hanen r p typiskt stt fr viktoriaciklider frggrannare n honan.

Akvariemiljö

En lugnare milj med en del simyta och ngra gmstllen i form av stenar eller vxter r att fredra fr denna ciklid.

Beteende & lek

En lugnare viktoriaciklid, trots detta visar hanarna upp sig fr varandra och honorna med uppspnda fenor och mycket "flaxande".

Leken sker p botten och honan munruvar cirka 15-17 dagar, och lmnar vanligtvis mellan 20-30 yngel. Arten r mycket produktiv.

Allmänt

Akvariepopulation hrstammar frn Leidens universitet, och infngades 2003. De individer som fngades, fngades p djupt vatten. Detta ledde till att simblsan sprngdes p de vuxna djuren eftersom de togs upp till ytan fr snabbt och de dog. Ynglen frn ngra f munruvande honorna verlevde dremot och hela akvariepopultionen hrstammar frn dessa yngel.

Arten r troligtvis synonym med Haplochromis parapius, vilket fr nrvarande (2008) kontrolleras vid Leidens universitet.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hona Foto: Albin Ekenberg

Fångstplatser


Mwanza gulf

Golden
Golden Foto: Josefin Borglin

Golden
Golden Foto: Josefin Borglin

Golden
Golden Foto: Albin Ekenberg

Odlingsformer