Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon melanotheron heudelotii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Sarotherodon melanotheron heudelotii
Mangofisk


Släkte: Sarotherodon
Art: melanotheron heudelotii
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Dumril
År: 1861
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis heudelotii, Tilapia heudelotii, Tilapia heudelotii heudelotii
Populärnamn: Mangofisk
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Brckvatten frn Mauretanien till Guinea

Temperatur
Volym
Längd
25 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer