Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: NCS arkiv
Text: Hans Appelskog

Coptodon tholloni


Släkte: Coptodon
Art: tholloni
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Sauvage
År: 1884
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia tholloni, Chromis tholloni
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Ogoouefloden vid Franceville i Gabon.

Temperatur
24-26°C
Volym
Längd
30 cm
pH

Naturlig biotop

T. tholloni hittas i ett vidsträckt område med lite olika biotoper. Den lever i alla kustlagunernas bräckvatten till de större flodernas bifloder där vattendjupet kan vara så grunt som 30 cm.

Föda

T. tholloni är en utpräglad växtätare som i naturen konsumerar mjuka växtdelar, vilket de kompletterar med små ryggradslösa djur. Denna diet gör det svårt att hålla dessa fiskar i ett akvarium tillsammans med växter. Man bör mata med vegetariskt foder, t.ex. salladsblad eller vegetabiliskt flingfoder.

Könsskillnad

Hanen är något större och tar ett revir som försvaras intensivt. Säkraste sättet att könsbestämma denna art är genom att jämföra fiskarnas könsöppningar.

Beteende & lek

En dominant könsmogen hane tar ett revir som han försvarar mycket starkt gentemot sina artfränder. Om det finns en lekmogen hona så accepteras hon oftast ganska snabbt av hanen och de bildar ett par. T. tholloni är en substratruvare som lägger en stor mängd ägg, upp till 500 st. Äggen fästes på en sten eller en rot, vissa par använder akvariets botten som underlag. Båda föräldrarna deltar i omvårdnaden av ägg och yngel. Etter det att äggen har kläckts så flyttar föräldrarna larverna till en i förväg grävd grop i sanden. De frisimmande ynglen matas direkt med Artemia för att därefter få Cyklops och finfördelat torrfoder med vegetabilisk bas.

Allmänt

T. tholloni är spridd över ett stort geografiskt område och anpassar sig till varierande vattenförhållanden och temperatur. Normalt återfinner man dem i trögflytande eller stillastående vatten, man bör dock hålla dessa fiskar i ett vatten som inte är alltför surt. Det är också viktigt att filtrera akvarievattnet effektivt utan att skapa en alltför kraftig vattenström. Man håller denna ciklid lämpligen i ett större akvarium på ca 300-400liter. Hanarna kan ibland gå mycket hårt åt små honor, vilket kan motverkas genom att man också håller andra medinnevånare som den dominanta hanen kan avreagera sig emot. Vattentemperatur 24 - 26 grader °C


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem