Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Oreochromis andersonii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Olaf Pronk Text: David Rejdemyhr

Oreochromis andersonii
Treflcking Tilapia, Three spotted Tilapia


Släkte: Oreochromis
Art: andersonii
Grupp: vriga Afrika
Beskrivning: Castelnau
År: 1861
Tidigare vetenskapligt namn: Chromys andersonii, Sarotherodon andersonii, Tilapia andersonii, Tilapia kafuensis
Populärnamn: Treflcking Tilapia, Three spotted Tilapia
Geografiskt område: vriga Afrika
Typlokal: Okavangofloden, Botswana
Utbredning: Ngamibckenet, Okavango River; Kunene River och Mossamedes, Angola; vre Zambezi, Kafue River; mellersta Zambezi, Lake Kariba och Cahora Bassa efter dammbyggnaderna.

Temperatur
18-33°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
65 cm
pH
6-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Nate Cook

Fångstplatser


Cahora BassaCubal riverKafue riverKunene RiverLake KaribaLake NgamiMambova rapidsOkavango RiverUningi PansZambezi River

Odlingsformer