Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Alf Stalsberg
Text: Alf Stalsberg

Laetacara fulvipinnis
Orangefenad flaggciklid, Orangeflossen


Släkte: Laetacara
Art: fulvipinnis
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Staeck & Schindler
År: 2007
Tidigare vetenskapligt namn: Laetacara sp. "orangeflossen", Laetacara sp. "orangefin"
Populärnamn: Orangefenad flaggciklid, Orangeflossen
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Lagun vid Villa Arigua, ett par km söder om San Carlos de Rio Negro, Venezuela.
Utbredning: Mellersta och övre Rio Orinoco samt mellersta och övre Rio Negro.

Temperatur
24-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Lever i mindre floder i Amazonas, samt i restvatten.

Föda

Äter det flesta förekommande foder. Trots att fisken inte blir större än 10 cm äter den gärna smått levandefoder.

Könsskillnad

Hos denna art är det är inte lätt att se skillnad på könen. Hanarna har vanligtvis längre och spetsigare rygg- och analfena än honorna.

Akvariemiljö

Arten är lätt att hålla. Man bör ändå tillse att vattenkvaliteten är god.

Man kan inreda akvariet som ett sällskapsakvarium med gömställen i form av stenar och rötter. Arten kan uppfattas som något skygg men är de ändå nyfiken.

Beteende & lek

Arten är substratlekare och väljer ut ett lämpligt ställe att leka på

Allmänt

När arten fångades vid Caño Caiman uppmättes ett pH på 5, vattentemperaturen var 35 °C, dH och kH var omätbara. Arten levde där ihop med Schackbrädesciklider, Crenicichla, många tetra arter och Nannostomus med flera.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Erik Åhlander

Hona

Foto: Erik Åhlander

l_fulvipinnis-05hane_med_rom-ErikAhlander.JPG

Hane med rom

Foto: Erik Åhlander

l_fulvipinnis-05hona_med_svart_och_hane-ErikAhlander.JPG

Hona med svart rand samt hane

Foto: Erik Åhlander

L_fulvipinnis-05idvilda-Ernst_van_Genne.jpg

Fotografer i sin naturliga miljö

Foto: Ernst van Genne


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Laetacara fulvipinnis

Caño Caiman


Foto: Alf Stalsberg