Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Enrico Richter
Text: Björn Ander

Apistogramma steindachneri
A138, A139


Släkte: Apistogramma
Art: steindachneri
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Regan
År: 1908
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma ornatipinnis, Apistogramma wickleri
Populärnamn: A138, A139
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Sydamerika; Guyana; Rio Essequibo och Rio Demerara.

Temperatur
22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
4-7,6

Naturlig biotop

Sydamerika; Guyana; Rio Essequibo och Rio Demerara. Likt många andra Apistogramma-arter har den gått under en del synonymer: A. "ortmanni", "rupununi", "ornatipinnis" och "Wickleri". Arten känns igen på hanens förlängda fenstrålar i över och underkanten av stjärtfenan. Detta förekommer även hos andra arter, men oftast då i kombination med kraftigt förlängda strålar i början av ryggfenan.

Föda

De bör matas med fryst eller levande foder. En långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte. Detta skall endast ges i undantagsfall.

Könsskillnad

Hanen är mer färgrik och längre fenspetsar. Honan har gulare grundfärg med svartare bukfenor och kindteckning. Hennes stjärtfena är rund.

Akvariemiljö

Kommer bäst till sin rätt i ett inte alltför litet akvarium med lugna fiskar. I ett stort akvarium med många större fiskar kan de få svårt att hävda sig och ta för sig. Hur som helst bör man inte göra avkall på vattenbytet en gång i veckan.

Beteende & lek

Arten är vad man kallar polygam. Detta innebär att en hane håller sig med flera honor om tillfälle ges. Även i ett stort akvarium blir endast en hane dominant och leker med flera honor. Den övertaliga hanen blir bryskt behandlad. I övrigt är den fredlig mot andra fiskar, frånsett yngelvårdande honor. Dessa känns igen på sina ständigt utspända fenor och kontrastfyllda teckning: gul grundfärg med svart kindteckning och svart sidoteckning. För att arten skall trivs och föröka sig vill de ha ett ganska lugnt sällskap och mycket gömställen i bottenregionen. Äggen läggs i taket på en grotta eller undersidan av ett blad. Äggen är mörkt orange. Endast honan deltar i den vidare yngelvården. Hanen skyddar det stora reviret som kan innehålla flera små revir med honor. Vattenvärde: pH ca 6.5°, KH upp till 10° och temperatur runt 26 °C.

Allmänt

A. steindachneri är en ovanligt storvuxen Apistogramma. Hanen kan bli upp till 10 cm, medan honan stannar vid 7 cm.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

A_steindachneri02-hane-steven_loxton.jpg

Hane

Foto: Steven Loxton

A_steindachneri-Rio_Takutu02-Ricardo_Britzker.JPG

hane, Rio Takutu

Foto: Ricardo Britzker

yngelvård Film av: Steven Loxton

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma steindachneri

A138

Apistogramma ornatipinnis, Apistogramma wickleri Guyana, Surinam

Foto: Ricardo Britzker

Foto: Ricardo Britzker