Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrick Eriksson
Text: Albin Ekenberg

Haplochromis thereuterion


Släkte: Haplochromis
Art: thereuterion
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: van Oijen & Witte
År: 1996
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Anchorön
Utbredning: Södra Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Lever på öppet vatten i närheten av klippor och stenformationer.

Föda

Äter främst insekter som de fångar ytligt i sjön. De äter också till viss del plankton. I akvarium accepteras de flesta foder.

Könsskillnad

Hanen blir något större samt att den får svart huvud och silveraktiga sidor när de blir könsmogna.

Akvariemiljö

Ett akvarium med gott om simutrymme samt några gömställen är att föredra. Trots att arten inte är särskilt aggressiv, klarar de att gå tillsammans med lite tuffare medinvånare i akvariet. Detta på grund av att de är snabba simmare. Låter man dem gå med tuffare medinvånare är det viktigt att man ser till att de får tillräckligt med mat. Eftersom det är där de kan komma till korta mot andra fiskar.

Beteende & lek

I akvarium är detta en aktiv simmare men en relativt lugn art.

Leken sker på botten utan att hanarna har särskilda revir, utan de försvarar bara lekplatsen precis runt leken. Honan munruvar i ca 14-16 dagar. Normal kullstorlek är 15-30 yngel. De nyfödda ynglen är ovanligt långa för att vara en ciklid från Viktoriasjön.

Allmänt

Arten har en systerart i Haplochromis tanoas. H. tanoas återfinns dock över sand- och lerbottnar istället och äter mer zooplankton än H. thereuterion. Båda dessa arter var mycket ovanliga under 80- och 90-talen. På senaste åren har dock arterna återhämtat sig bra, och återfinns numera i stora stim.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Patrick Eriksson

Hona

Foto: Patrick Eriksson

H_thereuterion02-Albin_Ekenberg.jpg

Foto: Albin Ekenberg

H_thereuterion02-1-Patrick_Eriksson.jpg

hanne spänner upp sig

Foto: Patrick Eriksson

H_thereuterion05-narbild-Patrick_Eriksson.jpg

närbild på gapande hane

Foto: Patrick Eriksson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Haplochromis thereuterion

Senga point


Foto: Albin Ekenberg

Foto: Albin Ekenberg