CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Kevin Bauman
Text: Albin Ekenberg

Mbipia lutea
carp


Släkte: Mbipia
Art: lutea
Grupp: Viktoriasjön och Östafrika
Beskrivning: Seehausen & Bouton
År: 1998
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sp. "carp"
Populärnamn: carp
Geografiskt område: Viktoriasjön och Östafrika
Typlokal: Mafwinki island
Utbredning: Bara känd från Spekebukten och Sengeremaområdet i Viktoriasjön

Temperatur
22-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
7.5-8

Naturlig biotop

Lever på grunt vatten, mellan ytan och ner till två meters djup. Arten föredrar klippbotten gärna i mindre vikar. Arten påträffas aldrig i större grupper i naturen, utan oftast ser man enstaka fiskar eller mindre grupper.

Föda

I naturen lever arten så vitt man vet nästan uteslutande på alger. I akvarium är räkmix ett lämpligt foder.

Könsskillnad

Hanen blir större och har gula sidor och är i övrigt mer färgglad.

Akvariemiljö

Ett akvarium på runt 500 liter krävs för denna art eftersom hanarna blir upp mot 20 cm stora. Flera gömställen t.ex växter och många naturliga revirmarkörer är också ett måste. Andra stora viktoria- eller malawiciklider är lämpligt sällskap.

Beteende & lek

Detta är en relativt aggressiv art. Man kan dock dämpa aggressionen genom att hålla arten i ett litet stim på ca 10-20 djur.

Leken sker direkt på botten. Hanen lockar oftast honan till en utvald plats bredvid en sten eller dylikt. Arten är munruvare och de ruvar ynglen ca 16-17 dagar. Normal kullstorlek är på 20-30 yngel. Ynglen har sedan en mycket snabb tillväxt och kan växa ca 1.5 cm i månaden upp till de blir ca 10 cm och sedan växer de långsammare.

Allmänt

Arten ses som starkt hotad av UICN (2008)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

ung, Makobe Island

Hane ung, Makobe Island

Foto: Kevin Bauman

Makobe Island

Hona Makobe Island

Foto: Kevin Bauman

Makobe Island

Yngel Makobe Island

Foto: Kevin Bauman

M_lutea-Makobe_Island05lek-Kevin_Bauman.jpg

lek

Foto: Kevin Bauman

M_lutea02_Josefin_Borglin.jpg

hane

Foto: Josefin Borglin

M_lutea_Makobe03-Albin_Ekenberg.jpg

hona

Foto: Albin Ekenberg


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mbipia lutea

Makobe island


Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman

Foto: Kevin Bauman