Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Topi Lehtonen
Text: David Rejdemyhr

Amatitlania siquia
Siquia-zebraciklid


Släkte: Amatitlania
Art: siquia
Grupp: Mellanstora
Beskrivning: Schmitter-Soto
År: 2007
Tidigare vetenskapligt namn: Cryptoheros nigrofasciatus
Populärnamn: Siquia-zebraciklid
Geografiskt område: Central- och Nordamerika
Typlokal: En bäck som leder in till Río Siquia, Nicaragua.
Utbredning: Centralamerika. Stilla Havs- och Atlantkusterna till Costa Rica, Nicaragua och Honduras. Nicaraguas stora sjöar samt Mosquitian.

Temperatur
20-35°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Arten återfinns i många sjör samt floder med stor variation i flödeshastighet på vattnet. I floder söker de främst upp de lite lugnare delarna av floderna med sand-, ler- eller sedimentbotten. I huvudsak lever det i klarvattenbiotoper med lite högre pH. De har fångats på höjder på upp till 600 meter över havsnivån. Vid lek letar de lugnare vattendrag där ynglen kan växa på sig för att klara de kraftigare strömmarna i omgivande vatten.

Föda

A. siquia är allätare och äter i naturen insekter, larver, räkdjur, alger, frön och växtdelar. I akvarium äter de flesta foder, men en mix med pellets, flingor och någon gång fryst eller levande mat är lämpligt foder.

Könsskillnad

Honorna är mer färgstarka än hanarna, särskilt på buken, men också på rygg- och analfenorna. De klara färgerna på buken tros vara en egenskap som används för att attrahera de bästa hanarna. Hanarna blir större än honorna och får längre fenor.

Akvariemiljö

De är lätta att få lek på i de flesta akvarium och fungerar bra i det mest varierade vattenparametrar, dock får det aldrig bli en ursäkt för att inte sköta akvariet och utföra regelbundna vattenbyten. På grund av dess aggressivitet inom arten och mot andra arter under lek är det viktigt att inreda med gott om gömställen och gärna håligheter där endast honan kan ta sig in i. Inred gärna med rötter eller stadiga stenrös vilka bilder skyddsvallar och gömställen. De äter inte växter men kan gräva inför lek. Med bra planering går det utmärkt med växter i akvariet.

Beteende & lek

Arten är parbildande substratlekande och när väl paret har formats håller de ett starkt band till varandra. Liksom hos A. nigrofasciata är arten känd för ett aggressivt beteende speciellt inför lek mellan könen. En aggression som ofta kan leda till döden för honan. Honan lägger upp till 450 ägg på en i förväg rengjord yta, ofta har paret grävt en lekgrop intill denna yta i samband med att de rengör lekytan. Äggen kläcks efter 2-4 dagar beroende på vattentemperatur. Därefter är ynglen frisimmande efter ytterligare cirka 8 dagar. Paret försvarar effektivt sina yngel lång tid och kan lyckas dra upp små yngel till så stora att de klarar sig själva även i ett sällskapsakvarium med många andra arter.

Allmänt

Arten har fått sitt namn av den flod den beskrivits från och siquia betyder för övrigt avocado (Miskito på dialekten Ulwa). Namnet Amatitlania siquia ska i dagsläget inte användas för honduras red point/ blå zebraciklid. Dessa Amatitlania från Rio Danli hör sannolikhet till en annan art och bör kallas Amatitlania sp. "honduras red point" eller Amatitlania sp., Rio Danli.

Litteratur

Schmitter-Soto, Juan Jacobo. 2007. "A systematic revision of the genus Archocentrus (Perciformes: Cichlidae), with the description of two new genera and six new species". Zootaxa. n. 1603

Bussing, William. 1998. "Peces de las aguas continentales de Costa Rica (ed 2)". Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Amatitlania siquia

Lago de Apanás


Foto: Rebecca Brown

Foto: Rebecca Brown

Foto: Rebecca Brown

Laguna de Xiloa


Foto: Topi Lehtonen
Par
Foto: Christian Hofer
Hane
Foto: Christian Hofer
Hona
Foto: Christian Hofer
Hona
Foto: Joakim Asterhed
Hona
Foto: Christian Hofer
Hona
Foto: Michael Negrini
Par
Foto: My Fish Room
Film av: DCGAllgaeu
Par försvarar yngel Film av: Soltarus


La Isla de Ometepe


Foto: Joakim Bergengård

Foto: David Rejdemyhr

Foto: David Rejdemyhr

Rio Cabuya

Eller Rio Cabuyo.

Par
Foto: George Markadakis
Hane
Foto: George Markadakis
Par
Foto: George Markadakis
lekpar Film av: BassNtsuab
Film av: Sam Borstein

Río Jimerito

Hona
Foto: Christian Hofer

Rio Lagarto

hane
Foto: Jan Fioole
Hona
Foto: Christian Hofer
hona
Foto: Jan Fioole
Hona i lekfärger
Foto: Christian Hofer
Hona i lekfärger
Foto: Jan Fioole


Río Reventazón

Hona
Foto: Derrick Herrera

Rio Tempisque

Par som försvarar yngel Film av: RocioDave
Ungt par Film av: gmfishnut1