Arken zoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anders Larsson
Text: Anders Larsson

Cyprichromis coloratus
Cyprichromis sp.


Släkte: Cyprichromis
Art: coloratus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Takahashi & Hori
År: 2006
Populärnamn: Cyprichromis sp.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Wonzye Point i Zambia.
Utbredning: Arten är känd från den södra delen av Tanganyikasjön vid Wonzye Point, Kasenga och Nkumbula Island.

Temperatur
23-27°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
11 cm
pH
7.8-9

Naturlig biotop

Arten lever på 4-40 meters djup i fritt vatten med närhet till undervattensklippor.

Föda

I naturen äter de i huvudsak djurplankton. I äter akvarium de allt den bjuds på men kan få magproblem vid fel fodertyp.

Könsskillnad

Hanarna står för färgprakten. Både gula och blå hanar finns inom arten. Honorna är brun aktiga.

Akvariemiljö

Arten skapar sällan några problem men kräver att vattnet bör vara svagt alkaliskt och ha hög hårdhet. Syrerikt vatten med låg halt av kväveföreningar (nitrit, nitrat) är också en förutsättning för att hålla fisken frisk.

Arten håller sig främst i de övre delarna av akvariet.

Beteende & lek

Arten är maternal munruvare. Honan tuggar i ca 21 dagar vid 26 °C. Hanarna håller revir utefter klippor och fritt i vattnet i mellanregionen. Dessa försvaras aktivt mot andra hanar inom arten.

Allmänt

Hålls bäst i grupper runt 10 djur eller fler. Könsfördelning på 50/50 är alltid att föredra på denna typ av fisk. 2-3 hanar inom arten kan innebära att att man får utstött och mobbad fisk.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Mbita Island

Hane Mbita Island

Foto: Anders Larsson

Hona

Foto: Anders Larsson

C_coloratus05-Narbild-Anders_Larsson.jpg

närbild

Foto: Anders Larsson

C_coloratus_Mbita_Island01-hane-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

hane Mbita (Mbete) Island

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cyprichromis coloratus

Mbete

Mbita Island, Mbita, Mbity är synonymer till samma plats.

Foto: Anders Larsson

Foto: Anders Larsson