Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Mylochromis sphaerodon - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Klaus & Anne Hermann Text:

Mylochromis sphaerodon


Släkte: Mylochromis
Art: sphaerodon
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Regan
År: 1922
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sphaerodon
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Malawisjn.
Utbredning: Endast i sdra Malawisjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Senga Bay
Hane Senga Bay Foto: Klaus & Anne Hermann

Senga Bay
Hona Senga Bay Foto: Klaus & Anne Hermann

Fångstplatser


Namalanje IslandSenga Bay

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Odlingsformer