Nordiska ciklidsällskapet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: George F. Turner
Text:

Mylochromis ensatus


Släkte: Mylochromis
Art: ensatus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Turner & Howarth
År: 2002
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön, syd östra armen, lite väster om Boadzulu ön på ett djup av 15-23 meter.
Utbredning: Endast hittad i malawisjöns syd östra arm.

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

South East Arm

Hona South East Arm

Foto: George F. Turner


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mylochromis ensatus
South East Arm


Foto: George F. Turner

Foto: George F. Turner