Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Lethrinops longipinnis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: George F. Turner Text:

Lethrinops longipinnis


Släkte: Lethrinops
Art: longipinnis
Grupp: vriga
Beskrivning: Eccles & Lewis
År: 1978
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Monkey Bay, Malawisjn.
Utbredning: Endast i sdra delen av Malawisjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 549 l
Längd
20 cm
pH
7,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Souh East Arm
Hona Souh East Arm Foto: George F. Turner

Fångstplatser


Monkey BayNtekete

Odlingsformer